afvalinzameling, snoeihout

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Snoeihoutacties

De snoeihoutacties zijn bedoeld voor particuliere inwoners die geen mogelijkheid hebben om het snoeihout zelf naar de milieustraat te brengen. Aan de snoeihoutactie zijn kosten verbonden. Zelf brengen naar de milieustraat is gratis voor inwoners uit de gemeente Roerdalen.

U kunt tot 4 m³ snoeihout en 2 m³ stronken via de webwinkel aanmelden. Heeft u meer snoeihout, dan kan aanmelden om technische reden niet via de webwinkel. U kunt de aanmelding dan via het Servicepunt Roerdalen regelen. De kosten dient u dan meteen aan de balie betalen.

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met het Servicepunt Roerdalen via telefoonnummer (0475) 538 888.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De data van de snoeihoutacties zijn in 2018

 • week 12: van 19 tot en met 21 maart 2018. Aanmelden kan tot uiterlijk 12 maart 2018.
 • week 43: van 23 tot en met 25 oktober 2018. Aanmelden kan tot uiterlijk 15 oktober 2018.
 • week 50: van 11 tot en met 13 december 2018. Aanmelden kan tot uiterlijk 3 december 2018.

De data van de snoeihoutacties in 2019

 • week 12: van 18 tot en met 20 maart 2019. Aanmelden kan tot uiterlijk 11 maart 2019.
 • week 43: van 21 tot en met 23 oktober 2019. Aanmelden kan tot uiterlijk 14 oktober 2019.
 • week 50: van 09 tot en met 11 december 2019. Aanmelden kan tot uiterlijk 2 december 2019.

Aanmelden:

 • via het digitale aanmeldformulier. U dient dan te betalen via Ideal, hiervoor heeft u geen Digid nodig. Aanmelden kan tot 4 m³ snoeihout en 2 m³ stronken.
 • Heeft u meer dan 4 m³ snoeihout en 2 m³ wortels of stronken, of heeft u geen mogelijkheid om de aanmelding digitaal via de webwinkel te doen, dan kunt u zich bij het Servicepunt in het Gemeentehuis aanmelden. Betalen met pinpas..

De aanbiedingsregels voor de snoeihoutacties zijn:

 • Het snoeihout, de wortels en stronken moeten in de inzamelweek op maandag klaarliggen.
 • Het hout mag niet gebundeld zijn en de takken moeten in één richting liggen.
 • Het hout moet worden aangeboden aan de openbare weg of op de oprit, De vrachtwagen met grijper mag niet op privé terrein komen.
 • Het hout mag niet in de gemeentelijke plantsoenen worden klaargelegd.
 • Zorg ervoor dat het snoeihout vrij ligt van obstakels zoals een hekwerk of lantaarnpaal.
 • U kunt zich tot 1 week voor elke snoeihoutactie aanmelden.
 • Er mogen geen vuilniszakken met groenafval worden aangeboden.
 • Er worden geen bladeren meegenomen.
 • De actie is niet bedoeld voor het snoeihout van bedrijven.

 Voor het versnipperen van het snoeihout gelden aanvullende regels:

 • Het te versnipperen snoeihout mag een maximale doorsnede van 12 cm hebben.
 • De snippers worden niet meegenomen. U kunt deze zelf in de tuin gebruiken, of composteren.
 • Als u snoeihout aanmeldt om te laten versnipperen en tevens stronken wilt laten ophalen, dan moeten de stronken apart van het snoeihout worden klaargelegd.
 • Als u coniferen wilt laten versnipperen, dan kan de kluit worden mee versnipperd.
U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Het tarief voor het deelnemen aan de snoeihoutactie bedraagt € 20,00 tot maximaal 4 m³ snoeihout en 2 m³ stronken. Voor elke extra m³ betaalt u een tarief van € 5,00. U kunt uw snoeihout gratis naar het milieupark brengen.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Het is niet mogelijk om van tevoren aan te geven op welke dag van de snoeihoutactie bij u het snoeihout wordt opgehaald of versnipperd. Dat is afhankelijk van het aantal aanmeldingen, de hoeveelheid aangemeld snoeihout per adres en de weersomstandigheden. Het snoeihout moet in ieder geval op maandagochtend van de inzamelweek klaar liggen.

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente algemeen

Servicepunt Roerdalen

Telefoon: (0475) 538 888

E-mail: info@roerdalen.nl

Voor al uw vragen over belastingen en heffingen

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)

Telefoon: (088) 8420 420

Website: www.bsgw.nl

Servicepunt

Het gemeentehuis is vandaag geopend van 9:00 tot 17:00 uur.

Telefoon: 0475-538888