Gehandicaptenparkeerkaart

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in alle EU-landen, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels.

Er zijn drie soorten kaarten.

Bestuurderskaart

  • U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken. 
  • U kunt zelf auto rijden.

Passagierskaart 

  • U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken. 
  • U kunt niet zelf auto rijden. U hebt continu de hulp van een bestuurder nodig.

U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. Bijvoorbeeld als u blijvend in een rolstoel zit.

Instellingenkaart 

Het bestuur van een instelling waar mensen met een beperking verblijven, kan voor het vervoer van de bewoners een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

  • De parkeerkaart staat op naam van een persoon.
  • De parkeerkaart staat niet op kenteken. U kunt de kaart voor elke auto gebruiken.
  • De parkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Voor de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart neemt u contact op met de gemeente via (0475) - 53 88 88. U geeft dan uw naam en adres door aan de klantadviseur. Deze gegevens worden vervolgens doorgestuurd naar het Wmo-loket. U ontvangt daarop een brief van een Wmo-consulent waarin uitgelegd wordt hoe de aanvraag wordt afgehandeld. Dit kan enkele weken duren.

Medisch onderzoek

Vraagt u voor het eerst een parkeerkaart aan, dan onderzoekt een medische instantie de oorzaak en de ernst van uw lichamelijke beperking. Bij dit onderzoek wordt gekeken naar uw persoonlijke omstandigheden. Een lichamelijk onderzoek is niet altijd nodig, meestal hoeft u alleen wat vragen te beantwoorden. Gebruikt u medicijnen of bent u in behandeling bij een specialist? Neem dan informatie hierover mee, zoals afspraken- of medicijnkaarten. De medische instantie adviseert de gemeente of u wel of niet een gehandicaptenparkeerkaart krijgt. Moet uw parkeerkaart verlengd worden, dan is medisch onderzoek in de meeste gevallen niet meer nodig.

Aanvragen parkeerkaart bij verlies, diefstal of beschadiging

Is uw gehandicaptenparkeerkaart verloren, gestolen of beschadigd? Dan kunt u bij de gemeente een vervangende kaart aanvragen. De vervangende gehandicaptenparkeerkaart is net zo lang geldig als uw oude kaart nog geldig zou zijn.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

  1. Uw geldige identiteitsbewijs
  2. Een recente pasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen
  3. Eventueel eerder afgegeven gehandicapten- of invalidenparkeerkaarten.
U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

€ 50,-- (te voldoen bij aanvraag)

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Voor een nieuwe aanvraag zal medisch advies opgevraagd moeten worden. Dit kan enkele weken duren.

Voor een verlenging kunt u telefonisch een afspraak maken via (0475) 538 888. 

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente algemeen

Servicepunt Roerdalen

Telefoon: (0475) 538 888

E-mail: info@roerdalen.nl

Voor al uw vragen over belastingen en heffingen

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)

Telefoon: (088) 8420 420

Website: www.bsgw.nl

Servicepunt

Het gemeentehuis is vandaag geopend van 9:00 tot 17:00 uur.

Telefoon: 0475-538888