Trouwen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Wat leuk dat u gaat trouwen. Om dat te kunnen doen, meldt u dit uiterlijk twee weken van tevoren bij de gemeente waar u wilt trouwen. Vroeger heette dit 'in ondertrouw gaan'.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Samen met de gemeente bespreekt u onder meer:

 • de trouwdatum;
 • de trouwlocatie;
 • welke trouwambtenaar u wilt;
 • wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie;
 • of u een trouwboekje wilt;
 • wat de kosten zijn.

Belangrijk is dat:

 • u en uw partner allebei 18 jaar of ouder zijn;
 • jullie ongetrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders.

Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

Er zijn 3 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

 • Als u trouwt, geeft u elkaar het ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
 • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen hebt, buiten de rechter om eindigen. Bij een huwelijk moet u altijd naar de rechter om te kunnen scheiden.
 • Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen.

 • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
 • Geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal 2 en maximaal 4 getuigen hebben. 
 • Als u en uw partner een geregistreerd partnerschap met elkaar hebben en dit willen omzetten in een huwelijk, vraagt u om een 'akte van omzetting'.

Trouwen met een niet-Nederlander

Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt hij of zij eerst een 'Verklaring geen schijnhuwelijk' af. Hiermee verklaart uw partner niet met u te trouwen voor een verblijfsvergunning. De IND controleert deze verklaring.

U hebt deze verklaring niet nodig, als u:

 • allebei de nationaliteit hebt van een van deze landen;  
 • allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • een buitenlands huwelijk ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
 • een beëindigd buitenlands huwelijk in Nederland wilt laten registreren.
U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

 • Afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner.
 • Geldig identiteitsbewijs van u en uw partner.
 • Kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen.
 • Als u eerder getrouwd bent geweest of een geregistreerd partnerschap hebt gehad: bewijs dat dit beëindigd is. Zoals een scheidingsakte of overlijdensakte.

Let op: onderstaande documenten hoeft u niet te overleggen als het om Nederlandse akten gaat en het huwelijk in de gemeente Roerdalen voltrokken wordt!

 • afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner
 • bewijs dat uw laatste huwelijk of geregistreerd partnerschap beëindigd is (zoals een echtscheidingsakte of overlijdensakte)
U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Bruidsparen/geregistreerde partners kunnen hun huwelijk/geregistreerd partnerschap laten voltrekken/registreren in het gemeentehuis of op een locatie naar keuze.
De mogelijkheden en regels rondom een eigen locatie kunt u hier lezen.

Kosteloze huwelijken/registratie partnerschappen vinden alleen plaats in het gemeentehuis op de maandag- en dinsdagmorgen van 9.00 tot 9.15 uur (feestdagen uitgezonderd).

Voor een huwelijk/geregistreerd partnerschap gelden vanaf 1 januari 2019 de volgende tarieven:

 • Huwelijk/geregistreerd partnerschap:
  maandag tot en met zaterdag  09.00 tot 17.00 uur (feestdagen uitgezonderd)
  € 300,00
  let op: dit tarief is exclusief kosten voor een locatie. Ook de trouwzaal van het gemeentehuis is hierbij niet inbegrepen.
 • Kosten locatie trouwzaal gemeentehuis
  maandag tot en met vrijdag: € 35,00
  zaterdag: € 130,00
 • Kostenloos huwelijk/geregistreerd partnerschap
  alleen mogelijk op maandag- en dinsdagmorgen van 9.00 tot 9.15 uur in het gemeentehuis (feestdagen uitgezonderd)
  Gratis
 • Omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk
  aan de balie van het gemeenteloket binnen de openingsuren van het gemeenteloket
  € 33,50 
 • Trouwboekje/partnerschapsboekje (optioneel): € 30,00

Kosten van een locatie anders dan het gemeentehuis
De kosten van een trouwlocatie anders dan het gemeentehuis stemt u zelf af met de beheerder van de locatie. De gemeente brengt geen aanvullende kosten in rekening voor een externe locatie.

Kosten omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk met een ceremonie
Wanneer u een geregistreerd partnerschap om wilt zetten in een huwelijk met een huwelijksceremonie dan gelden de normale tarieven voor een huwelijk. U dient dan ook zelf een locatie te regelen. Uiteraard kunt u dan ook kiezen voor de trouwzaal in het gemeentehuis.

U vindt hier informatie over: "Informatie"

Informatie

 • Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval een van u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.
 • Een buitenlands huwelijk wordt niet erkend, wanneer u of uw partner jonger is dan 18 jaar.

Overige voorwaarden

 • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
 • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Als u niet voldoet aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente algemeen

Servicepunt Roerdalen

Telefoon: (0475) 538 888

E-mail: info@roerdalen.nl

Voor al uw vragen over belastingen en heffingen

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)

Telefoon: (088) 8420 420

Website: www.bsgw.nl

Servicepunt

Het gemeentehuis is vandaag geopend van 9:00 tot 17:00 uur.

Telefoon: 0475-538888