Trouwen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Het huwelijk is één van de mogelijkheden om de relatie met uw partner officieel vast te leggen. 

Vanaf 1 juli 2016 kunt u uw voorgenomen huwelijk online melden bij de gemeente. Dit kan nog niet in alle gemeenten. Vraag aan uw gemeente of dit mogelijk is. U kunt ook persoonlijk langs gaan bij de gemeente waar u gaat trouwen en een melding van uw voorgenomen huwelijk doen.

Trouwen voor de gemeente wordt het burgerlijk huwelijk genoemd. Als u ook voor de kerk wilt trouwen, dan mag dit pas nadat uw burgerlijk huwelijk is gesloten.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Voorwaarden om te kunnen trouwen

 • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
 • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
 • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
 • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Erkenning van een in het buitenland gesloten huwelijk

Een huwelijk waarin één of beide partners jonger zijn dan 18 jaar wordt in Nederland niet erkend.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen. Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

 • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
 • U kunt niet eerder dan 1 jaar voor de huwelijksdatum de melding doen.
 • Bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.

 Wilt u trouwen met een persoon met een buitenlandse nationaliteit neem dan eerst contact op met een van de medewerkers van de burgerlijke stand.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Informeer vooraf bij de gemeente waar u gaat trouwen welke documenten u precies moet meenemen of online moet versturen. Soms heeft de gemeente waar u de melding doet deze documenten al. U hoeft dan niet alle onderstaande documenten zelf mee te nemen of online te versturen:

 • afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner
 • geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
 • kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen

In bepaalde situaties hebt u aanvullende documenten nodig:

U hebt eerder een huwelijk of geregistreerd partnerschap gehad

 • bewijs dat uw laatste huwelijk of geregistreerd partnerschap beëindigd is (zoals een echtscheidingsakte of overlijdensakte)

U of uw partner is geen Nederlander en u verblijft in Nederland

Niet-Nederlanders die in Nederland willen trouwen moeten een Verklaring geen schijnhuwelijk afleggen. Dit kan bij de gemeente waar u wilt trouwen.

De Verklaring geen schijnhuwelijk is niet nodig, als u:

 • allebei de nationaliteit hebt van een land uit de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte;  
 • allebei vreemdeling bent en allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • allebei vreemdeling bent en allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • een buitenlands huwelijk ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
 • een beëindigd buitenlands huwelijk wilt laten registreren

De IND controleert uw verblijfsstatus en de Vreemdelingenpolitie onderzoekt of er sprake is van een schijnhuwelijk. Deze controles gebeuren als u een huwelijk wilt aangaan om een verblijfsvergunning voor de niet-Nederlander te krijgen.

Let op: onderstaande documenten hoeft u niet te overleggen als het om Nederlandse akten gaat en het huwelijk in de gemeente Roerdalen voltrokken wordt!

 • afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner
 • bewijs dat uw laatste huwelijk of geregistreerd partnerschap beëindigd is (zoals een echtscheidingsakte of overlijdensakte)
U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Bruidsparen/geregistreerde partners kunnen hun huwelijk/geregistreerd partnerschap laten voltrekken/registreren in het gemeentehuis of in een van de externe locaties, te weten Kasteel Daelenbroeck, Kasteel Aerwinkel en Jachtslot Kasteel Montfort.

Kosteloze huwelijken/registratie partnerschappen vinden alleen plaats in het gemeentehuis op de maandag- en dinsdagmorgen van 9.00 tot 9.15 uur.

Voor een geregistreerd partnerschap gelden dezelfde tarieven als voor een huwelijksvoltrekking.

 • Huwelijk in het gemeentehuis:
  maandag en dinsdag van 09.15 tot 17.00 uur, op woensdag en donderdag van 09.00 tot 17.00 uur en op vrijdagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur
  € 250,00 
 • Huwelijk in Kasteel  Daelenbroeck, Jachtslot Kasteel Montfort en Kasteel Aerwinkel:
  maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 17.00 uur en op vrijdagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur
  € 319,00 
 • Huwelijk vrijdagmiddag in het gemeentehuis: van 12.00 tot 17.00 uur
  € 260,00 
 • Huwelijk vrijdagmiddag Kasteel Daelenbroeck, Jachtslot Kasteel Montfort en Kasteel Aerwinkel van 12.00 tot 17.00 uur
  € 319,00 
 • Huwelijk zaterdag  gemeentehuis (uitsluitend op de daarvoor vastgestelde tijden)
  € 350,00 
 • Huwelijk zaterdag Kasteel Daelenbroeck, Jachtslot Kasteel Montfort en Kasteel Aerwinkel  (uitsluitend op de daarvoor vastgestelde tijden)
  € 350,00 
 • Kosteloos huwelijk op maandag- en dinsdagmorgen van 09.00 tot 09.15 uur, uitsluitend in het gemeentehuis
  gratis
 • Voor de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, met gebruikmaking van de trouwzaal in het  gemeentehuis of op Kasteel Daelenbroeck, Jachtslot Kasteel Montfort of Kasteel Aerwinkel met een Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand gelden dezelfde tarieven als voor een huwelijksvoltrekking.
 • Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk.
  € 33,50 
U vindt hier informatie over: "Informatie"

Informatie

Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

U kunt uw geregistreerde partnerschap omzetten in een huwelijk. Dan moet u bij de gemeente een akte van omzetting laten opmaken.

Huwelijksdispensatie

Als u niet voldoet u niet aan de voorwaarden voor een huwelijk of partnerschap, dan kan de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) toestemming geven om toch te trouwen of een partnerschap te sluiten. Bijvoorbeeld als de personen die willen trouwen broer en zus van elkaar zijn door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente algemeen

Servicepunt Roerdalen

Telefoon: (0475) 538 888

E-mail: info@roerdalen.nl

Voor al uw vragen over belastingen en heffingen

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)

Telefoon: (088) 8420 420

Website: www.bsgw.nl

Servicepunt

Het gemeentehuis is vandaag geopend van 9:00 tot 19:00 uur.

Telefoon: 0475-538888