Vuur stoken

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Voor het stoken van vuur geldt een algemeen verbod.

Mits er geen sprake is van gevaar, overlast of hinder voor de omgeving is het verbod niet van toepassing op:

  • verlichting door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke;
  • sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven als geen afvalstoffen worden verbrand;
  • vuur voor koken, bakken en braden;
  • Sint Maartensvuren die onder toezicht van de brandweer worden gestookt, mits wordt voldaan aan de brandveiligheidsvoorschriften zoals opgenomen in de nadere regels A-evenementen en de voorschriften zoals opgenomen in de verleende ontheffing op grond van artikel 10.2 en 10.63 Wet Milieubeheer.

In overige gevallen kunt u het college vragen om een ontheffing van dit verbod.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U dient de ontheffing voor het stoken van vuur uiterlijk vier weken van te voren schriftelijk aan te vragen bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Overleg vooraf met de gemeente als u ontheffing wenst van dit verbod. U kunt bellen met Servicepunt Roerdalen (0475) 53 88 88.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Voor de actuele legeskosten kunt u bellen met Servicepunt Roerdalen (0475) 53 88 88.

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente algemeen

Servicepunt Roerdalen

Telefoon: (0475) 538 888

E-mail: info@roerdalen.nl

Voor al uw vragen over belastingen en heffingen

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)

Telefoon: (088) 8420 420

Website: www.bsgw.nl

Servicepunt

Het gemeentehuis is vandaag geopend van 9:00 tot 17:00 uur.

Telefoon: 0475-538888