Woning zoeken, urgentieverklaring

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Een woningbouwvereniging kan u een urgentieverklaring geven als u dringend woonruimte zoekt. Dit betekent dat u voorrang krijgt als u een woning wilt huren.

U kunt urgentie aanvragen als u voldoet aan de volgende punten:

  • u bent ouder dan 18 jaar
  • het is niet uw schuld dat u dringend een woning zoekt
  • u kunt niet op korte termijn zelf een oplossing vinden
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Indien u voor urgentie in aanmerking wilt komen, dient u een afspraak voor een kansadviesgesprek bij de woningcorporatie te maken. Samen met een medewerker van de woningcorporatie bekijkt u welke kansen u heeft om een andere woning te krijgen. Aan het eind van het kansadviesgesprek hoort u of het zinvol is om urgentie aan te vragen. U beslist uiteindelijk zelf of u urgentie aanvraagt. Indien u urgentie aanvraagt, brengt de woningcorporatie een eigen advies uit. Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt de aanvraag. Het advies van deze adviseur wordt in principe overgenomen.

Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u een klacht indienen bij een klachtencommissie. Deze toetst het besluit op juistheid en doet vervolgens een bindende uitspraak.

Als uw woning in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning kan worden aangepast, heeft het geen zin om urgentie aan te vragen omdat u in uw aangepaste woning kunt blijven wonen. Voor een aanvraag woningaanpassing kunt u terecht bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente algemeen

Servicepunt Roerdalen

Telefoon: (0475) 538 888

E-mail: info@roerdalen.nl

Voor al uw vragen over belastingen en heffingen

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)

Telefoon: (088) 8420 420

Website: www.bsgw.nl

Servicepunt

Het gemeentehuis is vandaag geopend van 9:00 tot 17:00 uur.

Telefoon: 0475-538888