Het is enorm belangrijk dat mensen in Roerdalen (blijven) sporten en bewegen. Sport en beweging houdt mensen gezond, zorgt voor plezier en brengt mensen samen. Ook houdt het onze sportverenigingen vitaal. Daarom gaan we aan de slag met een sportakkoord.

Lokaal sportakkoord

Er gebeurt al veel goeds op het gebied van sport en bewegen in Roerdalen. Om deze mooie initiatieven te versterken willen we verenigingen, maatschappelijke organisaties, gemeente en ondernemers met elkaar verbinden. Dat gaan we doen door middel van het sportakkoord. Dit is een set afspraken tussen sportaanbieders, maatschappelijke partners, gemeente en ondernemers. We bepalen samen hoe we sport en bewegen nog meer op de kaart kunnen zetten. En we kijken wie welke acties oppakt.

Word supporter

Samen met partners vanuit sport, onderwijs, zorg, welzijn, bedrijfsleven én inwoners gaan we aan de slag. Op zoek naar de gezamenlijke ambities om sporten aan te moedigen. Dat doen we tijdens drie startbijeenkomsten. Komt u ook? Samen brengen we Roerdalen in beweging!

  • Dinsdag 3 maart van 19.00-20.30 uur bij De Beuk in Posterholt
    Voor alle jongerenorganisaties, jeugdverenigingen, scholen en kinderopvang

  • Woensdag 4 maart van 11.00-12.30 uur bij De Roerparel in St. Odiliënberg
    Voor alle ouderenorganisaties, zorg- en welzijnsorganisaties en betrokkenen van MBvO

  • Maandag 16 maart van 19.00-20.30 uur bij de Roerparel in Sint Odiliënberg
    Voor alle sportverenigingen, sportaanbieders en sportaccommodaties

Aanmelden

Wilt u bij een van deze bijeenkomsten aansluiten? Meld u dan bij de sportformateur van Roerdalen Elvera Weusten. Zij organiseert de bijeenkomsten en begeleidt het maken van het sportakkoord.

Aanmelden voor bijeenkomsten