De gemeente Roerdalen werkt aan tijdelijke huisvesting voor statushouders, Oekraïense vluchtelingen en urgente woningzoekers uit onze gemeente. In ieder dorp komt een klein woonerf met tijdelijke woningen. In dit artikel kunt u lezen wat de stand van zaken is.

Door de huidige urgentie rondom de opvang van Oekraïense vluchtelingen en statushouders plaatst Wonen Limburg nu in alle dorpen 12 woningen in één keer. Het oorspronkelijke plan was om te beginnen met 6 woningen en om daarna onderzoeken of er behoefte was aan meer opvang. Omdat de nood zo hoog is, zijn alle woningen nodig. We zorgen voor een goede begeleiding van de nieuwe buren. Ook komt er een aanspreekpunt bij Wonen Limburg en gemeente.

Montfort

Na overleggen met bewoners onderzocht de gemeente de locaties Kerktiend, Mariaveld, Waarderweg en Sportlaan. De hoek Sportlaan – Boordmoolweg leek de gemeente de beste locatie. Dinsdag 23 mei was hierover een bewonersavond in Montfort. Tijdens de avond is toegezegd nog andere locaties mee te nemen in de keuze die de gemeente binnen enkele weken maakt.

Posterholt

De gemeente neemt binnenkort een besluit over de locatie van de tijdelijke woningen. Hiervoor zijn de Trambaan, Willem-Alexanderlaan (in het verlengde van Johan Frisolaan) en Willem-Alexanderlaan (in het verlengde van Monseigneur Koningsstraat) onderzocht. De laatste locatie heeft de voorkeur. We zijn in gesprek over de mogelijke grondaankoop. Na het besluit van de gemeente volgt een uitnodiging voor een inloopavond.

Herkenbosch

De Craenberglaan in Herkenbosch was in beeld voor het plaatsen van 6 tijdelijke woningen. Uit geluidsonderzoek blijkt dat de locatie niet geschikt is voor woningbouw. We gaan op zoek naar een nieuwe locatie en informeren u als er meer bekend is.

Sint Odiliënberg, Melick, Vlodrop

In Melick en Vlodrop is begonnen met het bouwrijp maken van de gekozen locaties. In Sint Odiliënberg beginnen de werkzaamheden hiervoor op 12 juni. De woningen worden in Vlodrop in juni geplaatst. In Sint Odiliënberg en Melick in september.

Meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief tijdelijke huisvesting via samendoen@roerdalen.nl. Hier kunt u ook terecht met vragen. Of kijk op www.roerdalen.nl/tijdelijke-huisvesting.