De plannen voor het perceel van de voormalige garage Geelen in Melick hebben nogal wat vertraging opgelopen. Maar nu gaat het dan toch bijna gebeuren: dit najaar wordt begonnen met de sloop van het vervallen gebouw op de hoek van de Apollolaan en de Groenstraat in Melick. Het maakt plaats voor woningen én een kleinschalige woonzorgvoorziening. De aanpassing van het bestemmingsplan dat daarvoor nodig was, is definitief.