Op woensdag 24 mei ondertekenden wethouder Loes Vestjens van de gemeente Roerdalen, Aleida Berghorst van Stichting Lezen en Schrijven, Jeanine Deckers van Bibliotheek Bibliorura en Terry van der Aa van Stichting Menswel het lokaal Taalakkoord. Loes Vestjens: “We willen dat in Roerdalen iedereen dezelfde kansen krijgt. En dat mensen hun talenten kunnen ontwikkelen.”

Gericht helpen

Wethouder Vestjens: “Zorgen voor gelijke kansen kan door meer aandacht te besteden aan taal. Door bijvoorbeeld inwoners die laaggeletterd zijn of nieuwkomers te helpen beter Nederlands te spreken en schrijven. We werken steeds meer online. Formulieren en brieven kunnen ingewikkeld zijn. Dat zet mensen voor het blok. Dus gaan we gericht helpen met onder andere cursussen en taalcoaches. Als mensen een taal beter beheersen, heeft dat een groot positief effect op allerlei gebieden. Bijvoorbeeld bij sociale contacten, het vinden van een baan of het ontwikkelen van talenten. 

Gemeente ook aan de bak

Loes Vestjens vervolgt: “In Roerdalen is maar 5% van de mensen laaggeletterd. In buurtgemeentes is dat vaak meer, soms zelfs 15%. En toch vinden wij het belangrijk om aandacht te hebben voor taalachterstand bij onze inwoners.  We vinden dat iedereen dezelfde kansen verdient. Dit Taalakkoord is een begin. Natuurlijk kijken we ook naar wat wij als gemeente kunnen doen. We werken aan heldere taal in al onze communicatiemiddelen. Al onze medewerkers krijgen hierover een training.”