Het kabinet heeft een tijdelijke, versoepelde regeling ingesteld om zelfstandig ondernemers te helpen. De gemeente voert deze tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) uit. De regeling is al een aantal keer verlengd. Tozo-5 loopt tot 1 oktober 2021.

Tozo regeling in het kort

 • De regeling is voor ondernemers die niet voldoende gezinsinkomen hebben.
 • Het is een aanvulling op het inkomen tot maximaal € 1500.
 • Dit bedrag hoeft u niet terug te betalen.
 • Om het bedrijf overeind te houden kan ook een lening bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.517 worden verstrekt. Dit maximum geldt voor Tozo-1 tot en met Tozo-5 gezamenlijk.

Voor wie is het?  

De Tozo is voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis (ZZP, VOF, eenmanszaak, BV, NV, maatschap, CV) en die voldoen aan onderstaande voorwaarden:

 • U heeft een huishoudinkomen onder het sociaal minimum. Door de invloed van de coronacrisis op uw bedrijf of zelfstandig beroep.
 • U bent tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd en Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • U woont in Nederland en uw bedrijf is in Nederland gevestigd.
 • Uw bedrijf is economisch actief (behalve als dat door de coronacrisis niet mogelijk is).
 • U voldoet aan de wettelijke eisen voor de uitoefening van het eigen bedrijf.  En u heeft alle nodige vergunningen.
 • U bent vóór 17 maart 2020 met uw bedrijf gestart. En u staat ingeschreven bij de KVK.
 • U voldoet aan het urencriterium (1.225 uur per jaar werkzaam in eigen bedrijf of zelfstandig beroep).

Twijfelt u of u in aanmerking komt? Op de website krijgiktozo.nl kunt u een beslisboom met vragen doorlopen. Dit geeft een indicatie of u tot de doelgroep hoort en of u wel of niet in aanmerking komt.

Wat valt er onder inkomen?

Als inkomen geldt:

 • Inkomen uit werk in loondienst
 • Een uitkering of inkomsten uit een eigen bedrijf of beroep van u en uw partner.
 • Overige inkomsten. Zoals bijvoorbeeld dividend uit aandelen, partner- en kinderalimentatie, pensioen, onderhuur en kostgeld.

Wanneer bent u partners?

U bent partners als u:

 • getrouwd of geregistreerd partners bent; of
 • op hetzelfde adres woont en samen een huishouden heeft.
 • ex-echtgenoten of ex-partners bent.
 • samen een kind heeft.
 • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend of
 • ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

Hoelang duurt Tozo-5?

De regeling Tozo-5 loopt van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021. Vanaf 1 september 2021 kunt u nog voor 1 maand aanvragen. De uitkering wordt per kalendermaand vastgesteld en betaald.

Terugwerkende kracht

U kunt de uitkering Tozo-5 niet over de hele aanvraagperiode met terugwerkende kracht aanvragen. De maximale terugwerkende kracht is één maand. In september 2021 kunt u Tozo aanvragen vanaf 1 augustus 2021. Er kan dus nooit met terugwerkende kracht van 2 of 3 maanden worden aangevraagd.

Wat moet ik doen?

 1. Download en print het Aanvraagformulier Tozo-5 levensonderhoud hieronder. Vul alle vragen volledig en naar waarheid in.
 2. U verklaart dat uw gezinsinkomen (van u en uw partner) onder het voor u geldende sociaal minimum ligt.  En u geeft een schatting van uw gezinsinkomen in de maanden waarvoor u de aanvraag doet. Het inkomen van andere volwassenen in uw huishouden (bijvoorbeeld uw kinderen) hoeft u niet op te geven.
 3. U levert scans van alle bewijsstukken in. Zorg ervoor dat de bewijsstukken compleet zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om de inkomstenraming, salarisstroken, uitkeringsspecificaties maar ook om een geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID-kaart) van u (en uw partner). Wij bewaren uw gegevens en bewijsstukken. Hiervoor gelden de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 4. U ondertekent het aanvraagformulier. Heeft u een partner? Dan moet u beiden ondertekenen.
 5. Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u samen met de bijlagen scannen en mailen naar: info@Roerdalen.nl

Aanvraag Tozo-bedrijfskapitaal

Wilt u een aanvraag Tozo-bedrijfskapitaal doen? Of heeft u al een lening “bedrijfskapitaal Tozo” voor een lager bedrag dan € 10.157,- en wilt u een aanvullende lening bedrijfskapitaal Tozo aanvragen? Dat gaat zo:

 1. Download en print het Aanvraagformulier Tozo-bedrijfskapitaal hieronder. Daarbij vindt u een 'de-minimis' verklaring. Dat is een verklaring dat u staatssteun ontvangt. U vult alle vragen zo volledig mogelijk en naar waarheid in.
 2. U ondertekent het aanvraagformulier en de de-minimisverklaring. Heeft u een partner? Dan moet u beiden ondertekenen.
 3. Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier en de de-minimisverklaring scant u in. U mailt deze naar daisy.van.hoof@servicecentrum-mer.nl.
 4. U ontvangt daarna een e-mail met daarin een overzicht van de benodigde bewijsstukken.

Heeft u al het maximale bedrag van € 10.157 geleend? Dan is extra lenen via de Tozo niet mogelijk. Misschien kunt u wel een lening bedrijfskapitaal op basis van de Kleine Kredieten Corona (KKC) aanvragen bij uw eigen bank. Of normale Bbz aanvragen.

Hoe lang duurt de aanvraag?

Hebben we uw aanvraag compleet ontvangen? Dan krijgt u meestal binnen 4 weken uitsluitsel van ons.

Ondersteuning voor ondernemers in de pensioenleeftijd

Bent u ondernemer en heeft u al recht op AOW? Voldoet u aan de voorwaarden van de Tozo regeling? Dan komt u in aanmerking voor extra bedrijfskrediet. Dien de aanvraag hiervoor bij ons in. Kijk voor het indienen van een aanvraag hierboven onder 'Wat moet ik doen?'.

Uw bedrijf een boost geven

Heeft u vragen zoals:

 • Welke impact heeft corona gehad op mijn sector en moet ik mijn verdienmodel aanpassen?
 • Hoe zit het met het financieel herstelvermogen voor mijn bedrijf na de corona-pandemie?
 • Is mijn bedrijf voldoende fit om na alle steun van de overheid zelf weer zonder hulp verder te gaan?

Dan nodigen wij u graag uit voor een kennismakingsgesprek met een bedrijfsadviseur van het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf (IMK). De bedrijfsadviseur brengt samen met u de situatie in kaart. En u kijkt samen naar de toekomstmogelijkheden voor u en uw bedrijf. Zo kunt u uw bedrijf een boost geven. Zodat u na corona weer succesvol verder kunt. Let op: deelname vergt van u wel een investering in tijd (niet in geld). Aanmelden kan via de website van het IMK.

Twijfelt u of u door kunt gaan met uw bedrijf na corona? Of u denkt dat u daarvoor teveel schulden heeft? Ook dan raden we u aan om van deze uitnodiging gebruik te maken. Na één of enkele gesprekken krijgt u antwoord op deze vragen. En zicht op de toekomst.

Ondersteuning voor ondernemers over de grens

Het kabinet wil niet dat ondernemers die over de grens wonen of werken buiten de boot vallen. Lees de aanvullende voorwaarden voor grensondernemers in de Staatcourant van 1 mei 2020.

Ik woon in Roerdalen, maar heb een onderneming over de grens

Woont u in Roerdalen, maar is uw onderneming gevestigd in het buitenland? En voldoet u aan de voorwaarden van de Tozo regeling? Dan komt u in aanmerking voor een bijdrage in het levensonderhoud (maximaal 1500 euro). Dien een aanvraag bij ons in. Kijk voor het indienen van een aanvraag hierboven onder 'Wat moet ik doen?'. U kunt geen lening krijgen voor uw bedrijfskapitaal.

Ik woon over de grens, maar mijn bedrijf is gevestigd in Roerdalen

Woont u in het buitenland, maar is uw bedrijf gevestigd in Roerdalen? En voldoet u aan de voorwaarden van de Tozo regeling? Dan komt u in aanmerking voor een extra bedrijfskrediet (maximaal 10.000 euro). Dien een aanvraag in bij de gemeente Maastricht. U kunt geen bijdrage in het levensonderhoud krijgen. Bekijk alle informatie over de aanvraag van extra bedrijfskrediet op de website van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.

Meer informatie

Bekijk meer informatie voor ondernemers in het buitenland op de website van de Kamer van Koophandel en op de website van de Rijksoverheid.

Vraag en antwoord

Wij hebben veel vragen binnen gekregen over de Tozo. De kans is dus groot dat we uw vraag al eerder beantwoord hebben. Daarom hebben we zoveel mogelijk vragen en antwoorden op een rij gezet. Bekijk ze op de pagina 'Vraag en antwoord: Tozo'

Staat uw vraag er niet tussen? Mail dan naar bbz@servicecentrum-mer.nl of bel ons via tel. (0475) 538 888.

vraagteken in krijt op zwart bord

Heeft u gevonden wat u zocht?