Het kabinet heeft een tijdelijke, versoepelde regeling ingesteld om zelfstandig ondernemers te helpen. De gemeente voert deze tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) uit. De regeling is 1 maart begonnen als Tozo-1, tot en met mei. Vanaf mei tot 1 oktober liep Tozo-2. Vanaf 1 oktober is er Tozo-3: de regeling is verlengd tot 1 april 2021.

Tozo regeling in het kort

 • De regeling is voor ondernemers die niet voldoende gezinsinkomen hebben
 • Het is een aanvulling op het inkomen tot maximaal € 1500
 • Dit bedrag hoeft u niet terug te betalen
 • Om het bedrijf overeind te houden kan ook een lening bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.517 worden verstrekt. Dit maximum geldt voor Tozo-1, Tozo-2 en Tozo-3 gezamenlijk

Verlengde Tozo vanaf 1 oktober

 • Maakte u vóór 1 oktober al gebruik van de Tozo voor de kosten van levensonderhoud? Dan sturen wij u automatisch een verkort aanvraagformulier toe en kunt u een verkorte aanvraag indienen. Dien deze aanvraag in via het verkorte aanvraagformulier. Niet via de website van 155.
 • Ook als u vóór 1 oktober geen beroep op de Tozo heeft gedaan, kunt u de verlengde Tozo aanvragen
 • Ontving u tot en met september een Tozo-2 uitkering? Dan is het mogelijk om de Tozo-3 uitkering aansluitend vanaf 1 oktober 2020 te ontvangen. U kunt de Tozo-3 uitkering ook later laten ingaan, bijvoorbeeld vanaf 1 december of aanvragen voor een kortere periode. Dit kan als u weet dat u in sommige maanden voldoende inkomsten heeft
 • U kunt zelf aangeven voor hoeveel maanden u een uitkering wilt aanvragen. Vraagt u aan vanaf 1 oktober, dan kunt u voor maximaal 6 maanden aanvragen. Vraagt u aan vanaf 1 november of later, dan kunt u voor 5 maanden of korter aanvragen. Vanaf 1 maart 2021 kunt u voor maximaal 1 maand aanvragen

Tozo-3 niet verlengbaar met terugwerkende kracht

In tegenstelling tot Tozo-1 en 2 kunt u de uitkering Tozo-3 niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht aanvragen of verlengen. Het werkt zo:

 • In de maanden oktober en november 2020 kunt u de uitkering met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020 aanvragen
 • Vanaf 1 december 2020 kunt u de uitkering aanvragen vanaf de 1e van de maand waarin u de aanvraag doet. Op 15 december 2020 kunt u dus aanvragen vanaf 1 december 2020
 • U kunt vanaf december 2020 geen Tozo-uitkering aanvragen voor de voorafgaande maanden

Tozo-3: ondersteuning bij oriëntatie op de toekomst per 1 januari 2021

Het kabinet en de gemeenten vinden het belangrijk dat ondernemers zich gaan oriënteren op hun toekomst. We zien dat veel ondernemers hier al over nadenken zijn. Per 1 januari 2021 start een volgende fase van de Tozo-3. In deze fase ondersteunen gemeenten zelfstandig ondernemers om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst. Als zelfstandig ondernemer, of als werknemer in loondienst. Daarbij kunt u denken aan coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie. Meer informatie hierover volgt nog. Als u hierover dringende vragen heeft kunt u contact met ons opnemen.

Voor wie is het?  

De Tozo is voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis (ZZP, VOF, eenmanszaak, BV, NV, maatschap, CV) en die voldoen aan onderstaande voorwaarden:

 • Er is inkomensschade door de coronacrisis.
 • U bent een gevestigde zelfstandige (vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd).
 • U woont en verblijft rechtmatig in Nederland.
 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • U oefent uw bedrijf of zelfstandig beroep uit in Nederland.
 • U voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf. Zo bent u bijvoorbeeld ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • U bent vóór 17 maart 2020, 18.45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium: u werkt minimaal 1.225 uur per jaar in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.
 • Voor de aanvraag van een lening bedrijfskapitaal geldt dat u moet verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of één van de vennoten waarmee u samenwerkt. Anders komt u niet in aanmerking voor de Tozo lening bedrijfskapitaal. Zo wordt voorkomen dat u de lening niet kan terugbetalen en u verder in de schulden komt.
 • Vanaf 1 juni telt het inkomen van uw partner ook mee. U kunt alleen gebruik maken van de verlengde regeling als het inkomen van u en uw partner samen (door de coronamaatregelen) onder het sociaal minimum komt.

Wanneer bent u partners?

U bent partners als u:

 • getrouwd of geregistreerd partners bent; of
 • op hetzelfde adres woont en samen een huishouden heeft.
 • ex-echtgenoten of ex-partners bent.
 • samen een kind heeft.
 • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend of
 • ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

Wat moet ik doen?

 • Maakte u vóór 1 oktober al gebruik van de Tozo voor de kosten van levensonderhoud? Dan sturen wij u automatisch een verkort aanvraagformulier toe en kunt u een verkorte aanvraag indienen. Dien deze aanvraag in via het verkorte aanvraagformulier. Niet via de knop hieronder
 • Heeft u vóór 1 oktober 2020 géén gebruik gemaakt van de Tozo in de kosten van levensonderhoud? Maar wil u nu wél in aanmerking komen voor de verlengde Tozo? Dan kunt u via de knop hieronder een aanvraag indienen
 • Heeft u al een lening “bedrijfskapitaal Tozo” voor een lager bedrag dan €10.157,00 en wilt u een aanvullende lening bedrijfskapitaal Tozo aanvragen? Of wilt u een nieuwe aanvraag lening bedrijfskapitaal Tozo doen? Dan kunt u via de knop hieronder een aanvraag indienen
 • Pas op voor bedrijven die willen 'helpen' met uw Tozo aanvraag. Deze hulp is meestal niet gratis. U hoeft als ondernemer geen extra kosten te maken. Wij helpen u graag bij uw aanvraag

Aanmelding

Vul uw aanmelding in op de website van 155.nl. Let op, hier staan ook vragen in over het inkomen van uw partner en vragen over uw spaargeld.

Naar online aanmelding

Daadwerkelijke aanvraag

 • Heeft u alle informatie ingevuld en naar 155.nl verstuurd? Dan krijgt u via een e-mail een zaaknummer en nieuwe link voor de daadwerkelijke aanvraag. Deze vragenlijst moet u invullen om de regeling aan te vragen. U (en uw eventuele partner) moet een handtekening zetten op de aanvraag
 • Daarna kunt u de aanvraag met de andere gevraagde documenten uploaden. Dan is uw aanvraag compleet en ingediend en wordt de informatie doorgestuurd naar het Servicecentrum MER. Deze organisatie werkt voor de gemeente Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen (MER) en voert de Tozo-regeling voor ons uit
 • Als uw gegevens compleet zijn, wordt een voorschot betaald. Dit duurt één tot anderhalve week

Servicecentrum MER neemt contact met u op

Het Servicecentrum MER neemt met alle ondernemers contact op. Dit gebeurt via e-mail en/of via de telefoon. Er zijn op dit moment enorm veel aanvragen binnengekomen. Het kan dus even duren voordat u wordt gebeld. Nadat u de aanvraag heeft ingediend duurt het ongeveer 4 weken voordat alles verder is geregeld.

Ondersteuning voor ondernemers over de grens

Het kabinet wil niet dat ondernemers die over de grens wonen of werken buiten de boot vallen. Lees de aanvullende voorwaarden voor grensondernemers in de Staatcourant van 1 mei 2020.

Ik woon in Roerdalen, maar heb een onderneming over de grens

Woont u in Roerdalen, maar is uw onderneming gevestigd in het buitenland? En voldoet u aan de voorwaarden van de Tozo regeling? Dan komt u in aanmerking voor een bijdrage in het levensonderhoud (maximaal 1500 euro). Dien een aanvraag bij ons in. Kijk voor het indienen van een aanvraag hierboven onder 'Wat moet ik doen?'. U kunt geen lening krijgen voor uw bedrijfskapitaal.

Ik woon over de grens, maar mijn bedrijf is gevestigd in Roerdalen

Woont u in het buitenland, maar is uw bedrijf gevestigd in Roerdalen? En voldoet u aan de voorwaarden van de Tozo regeling? Dan komt u in aanmerking voor een extra bedrijfskrediet (maximaal 10.000 euro). Dien vanaf 18 mei een aanvraag in bij de gemeente Maastricht. U kunt geen bijdrage in het levensonderhoud krijgen. Bekijk alle informatie over de aanvraag van extra bedrijfskrediet op de website van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.

Meer informatie

Bekijk meer informatie voor ondernemers in het buitenland op de website van de Kamer van Koophandel en op de website van de Rijksoverheid.

Ondersteuning voor ondernemers in de pensioenleeftijd

Bent u ondernemer en heeft u al recht op AOW? Voldoet u aan de voorwaarden van de Tozo regeling? Dan komt u in aanmerking voor extra bedrijfskrediet. Dien de aanvraag hiervoor bij ons in. Kijk voor het indienen van een aanvraag hierboven onder 'Wat moet ik doen?'.

 

Vraag en antwoord

Wij hebben veel vragen binnen gekregen over de Tozo. De kans is dus groot dat we uw vraag al eerder beantwoord hebben. Daarom hebben we zoveel mogelijk vragen en antwoorden op een rij gezet. Bekijk ze op de pagina 'Vraag en antwoord: Tozo'

Staat uw vraag er niet tussen? Mail dan naar bbz@servicecentrum-mer.nl of bel ons via tel. (0475) 538 888.

vraagteken in krijt op zwart bord

Heeft u gevonden wat u zocht?