Nog tot en met 17 februari werkt Provincie Limburg aan de Roerbrug tussen Sint Odiliënberg en Melick. De Roerbrug is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor het verkeer, met uitzondering van fietsers en voetgangers. Met de auto moet u omrijden via Linne of via Vlodrop. Op die omleidingsroutes is het druk, zeker tijdens spitsuren. Dat is vervelend voor weggebruikers én inwoners die aan de omleidingsroute wonen. Als iedereen zich aan de tijdelijke verkeersregels houdt, blijft de overlast beperkt. 

Voorrangsregels

De omleidingsroutes gaan onder andere via de Schaapsweg in Sint Odiliënberg en over de Angsterweg, Markt en Grootestraat in Vlodrop. Op deze straten geldt een parkeerverbod zolang het verkeer moet omrijden. Ook gelden er andere voorrangsregels: u heeft voorrang op de straatjes van rechts als u op een van de genoemde straten rijdt. Zo kan het verkeer beter doorstromen. De aangepaste voorrangsregeling staat aangegeven met borden en tijdelijke gele haaientanden. Na de werkzaamheden geldt de oude situatie weer. De omleidingsroute ziet u hieronder. Hij staat ook in de bijlage die u hieronder kunt downloaden. 

We zien een kaart met daarop de omleidingsroutes voor de afsluiting van de Roerburg

Vragen

Een overzicht van veelgestelde vragen kunt u downloaden. Heeft u een vraag die hier niet bij staat? Dan kunt u terecht bij Provincie Limburg: postbus@prvlimburg.nl. Geef in uw bericht duidelijk aan dat uw vraag verband houdt met het werk aan de Roerbrug. Heeft u een klacht over de uitvoering van de werkzaamheden, dan kunt u die melden via de website van Provincie Limburg(externe link).
 

Snelheid

Op de Schaapsweg in Sint Odiliënberg en de Angsterweg (binnen de bebouwde kom), Markt en Grootestraat in Vlodrop mag u 30 kilometer per uur rijden. Ook tijdens de werkzaamheden aan de Roerbrug. Wij adviseren u zich aan die snelheid te houden. Zo voorkomt u een boete. Ook zorgen we er zo samen voor dat de overlast voor bewoners van de genoemde straten niet nog groter wordt.