De gemeenteraad van Roerdalen maakt bekend dat zij op 23 mei 2019 de tweede wijziging van de verordening maatschappelijke ondersteuning heeft vastgesteld met betrekking tot de hoogte van het persoonsgebonden budget en de eigen bijdrage in het kader van beschermd wonen en de maatschappelijke opvang. Deze wijziging treedt in werking na de dag van deze publicatie. Dat is op 10 oktober 2019. U kunt de beleidsregels downloaden.