Belangrijke telefoonnummers

Lijst van hulpverleners en telefoonnummers
Instanties Telefoon
Nummer in geval van nood: 112
Ambulance: (077) 320 13 40
Brandweer: (077) 356 56 56
Politie: 0900 - 8844 (lokaal tarief)
Wijkagent: 0900 - 8844 (lokaal tarief)
Burgernet: 0800 - 0011
Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000
Huiselijk geweld en kindermishandeling: 0800 - 2000 (gratis)
Hartstilstand/reanimatie: 06 - 42 50 03 49
Meldpunt Waterschap Limburg 0800 - 0341
Dierenambulance: 06 - 11 29 53 06
Huisartsenpost Roermond (buiten kantooruren): (0475) 771 771
Buurtbemiddeling: 06 - 20 28 05 76
Kindertelefoon: 0800 - 0432 (gratis, dagelijks tussen 14.00-20.00 uur)

Meldpunt openbare ruimte:
 

(0475) 538 888
06 - 55 83 80 69 (Alleen bij acuut gevaar, buiten kantooruren en in de weekenden)

Milieuklachtentelefoon Limburg: (043) 36 17 070 (Alleen bij acuut gevaar, buiten kantooruren)
Korrelatie: 0900 - 1450 (€ 0,10 per minuut; maandag tot en met vrijdag, van 09.00 tot 18.00 uur)
SOS Telefonische Hulpdienst: 0900 - 0767 (€ 0,05 per minuut) of 077-354 8888 (lokaal tarief)