Waar melden?

Gemeente of politie: wat meldt u waar?

Als er bij u in de buurt een probleem is, wilt u dat dit snel opgelost wordt. Als er sprake is van levensgevaar, belt u natuurlijk direct 112. Vaak gaat het echter om situaties die minder dringend zijn, maar wel om aandacht vragen. Denk bijvoorbeeld aan zwerfvuil, een verkeerd geparkeerde auto of vandalisme. Ook overlast of een onveilig gevoel zijn redenen om contact op te nemen met de politie via 0900 - 88 44 of de gemeente via (0475) - 538 888 of via het formulier op Meldpunt Openbare Ruimte.

Politie en gemeente hebben ieder een eigen takenpakket. In sommige gevallen zal de politie uw melding behandelen. In andere situaties is de BOA (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) of een andere afdeling van de gemeente de aangewezen partij om u te helpen. Wist u bijvoorbeeld dat u verloren spullen bij de gemeente moet melden en niet bij de politie? Of dat u een gevaarlijke verkeerssituatie bij de politie moet melden en niet bij de gemeente?

Niet alles kan direct worden opgepakt. Daar waar sprake is van levensgevaar wordt vanzelfsprekend direct gehandeld. Is er geen sprake van spoed dan zal uw melding de eerstvolgende werkdag worden opgepakt en zo snel als mogelijk afgehandeld. In een aantal situaties, zoals hennepteelt of milieuklachten, zijn echter meerdere meldingen nodig voordat maatregelen genomen kunnen worden.

Bij spoed

Bel altijd 112.
Onder andere bij een calamiteit (brand, ongeluk, overval) en levensgevaar.

Melding doorgeven aan de politie?

Bel 0900 - 88 44 of bij spoed altijd 112.
Onder andere bij een onveilig gevoel, verdachte/dreigende situaties, inbraak, dumping van drugsafval, overtreding sluitingsuur, gevaarlijke (verkeers-)situaties, overlast en vandalisme.

Milieumelding doorgeven?

Bel (043) - 36 17 070 voor de Milieuklachtentelefoon Limburg.
Onder andere bij illegale sloop, geur- en geluidsklachten.

Gevonden of verloren voorwerpen?

Meld het online via www.verlorenofgevonden.nl.

Melding doorgeven aan uw gemeente?

Bel (0475) 538 888 of meld het online via het Meldpunt Openbare Ruimte.
Onder andere bij zwerfafval, een defecte lichtmast, een beschadigd verkeersbord, een auto die regelmatig gevaarlijk geparkeerd staat of overhangende takken. Zo verbeteren we samen de veiligheid en openbare ruimte in onze gemeente.