Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft op 5 juli 2019 de begroting vastgesteld. U kunt deze begroting hieronder downloaden.

De Veiligheidsregio Limburg-Noord bevordert de veiligheid, openbare orde en gezondheid en zorgt dat bij een noodsituatie snel hulpverlening op gang komt. In de Veiligheidsregio Limburg-Noord werken de brandweer, de GGD en crisisbeheersing samen. De gemeenten binnen deze veiligheidsregio vormen het bestuur.

Noodsituaties

De Veiligheidsregio bekijkt welke risico’s de regio kent en probeert te voorkomen dat er een noodsituatie ontstaat. Zo geeft de organisatie advies bij de vergunningverlening van grote evenementen zoals festivals, sportwedstrijden en grote markten. Als er een noodsituatie ontstaat, organiseert de veiligheidregio zo snel mogelijk hulpverlening. Denk aan bijvoorbeeld een brand, een gifwolk, extreem weer, hoog water of stroomuitval. Ter voorbereiding op deze situaties organiseert de Veiligheidsregio regelmatig oefeningen met de partners. Dat zijn onder andere de politie, defensie, waterschappen, Rijkswaterstaat en ProRail. Zij oefenen met situaties die ook echt kunnen gebeuren.