In 2022 verandert de afvalinzameling in onze gemeente. Hoe precies? Dat wordt dit jaar verder uitgewerkt. In dit bericht vertellen we u in grote lijnen wat er verandert. En beantwoorden we de meest gestelde vragen.

In het kort: wat verandert er precies?

Hieronder ziet u een samenvatting van de belangrijkste veranderingen op een rij.

  • Restafval wordt 1 keer per 4 weken opgehaald. U betaalt per lediging. U kunt zelf kiezen welke maat container u neemt.
  • GFT-afval wordt  1 keer per 2 weken opgehaald. U kunt zelf kiezen welke maat container u neemt. En u heeft de mogelijkheid om een extra container van 140 liter te nemen.
  • GF in de keuken: alle inwoners mogen een GF-bakje voor in de keuken aanvragen.
  • PMD-afval wordt 1 keer per 2 weken opgehaald. De PMD zakken krijgt u thuis geleverd.
  • Oud papier: inzameling blijft hetzelfde.
  • Hoogbouw: per complex kijken we of eigen containers geschikt zijn. Als dit niet past, krijgt u voor uw restafval toegang tot een ondergrondse container. U betaalt dan per inworp. Voor GFT krijgt u toegang tot een GFT-zuil.
  • Medisch afval: er komt een speciale regeling.
  • Babyluiers: gaan voorlopig bij het restafval.

Wanneer verandert het?

  • Na de zomer krijgt u een brief waarin u uw keuze kunt doorgeven voor de maat container. En of u een GF-bakje wenst. In de periode van november tot half december krijgt u dan de andere maat container die u heeft aangevraagd.
  • Per 1 januari 2022 gaat de verandering in. Dan halen we het restafval minder vaak op en betaalt u vanaf de eerste lediging.

Kosten en tarieven

Wat verandert er precies in de kosten?

Hoeveel afvalstoffenheffing u betaalt is afhankelijk van de maten GFT- en restafval container die u in gebruik heeft. In combinatie met hoe vaak u de restafvalcontainer laat legen. De eerste 14 van maximaal 26 ledigingen zijn ‘gratis’. Vanaf 1 januari 2022 betaalt u per keer dat u de restafvalcontainer aan de straat zet. Het vastrecht gaat omlaag, doordat u niet meer automatisch betaalt voor 14 ledigingen. Als u uw restafval goed scheidt, hoeft u de container minder vaak aan de straat zetten. Dan bent u goedkoper uit dan wanneer u de container elke keer laat legen.

Wat ga ik straks betalen?

Op dit moment zijn de tarieven nog niet bekend. Zodra we concepttarieven hebben, informeren we u daarover via een nieuwsbrief en de gemeentelijke kanalen. We zorgen ervoor dat de concepttarieven bekend zijn vóór u een maat container kan kiezen, zodat u hier rekening mee kunt houden. De gemeenteraad stelt de tarieven aan het einde van het kalenderjaar definitief vast.

Ik woon in de hoogbouw, wat betaal ik straks?

Op dit moment betalen inwoners in de hoogbouw alleen het vastrecht. Straks betalen deze inwoners bovenop het vastrecht ook per inworp bij een ondergrondse container. Of per lediging van de eigen container.

Containers aan huis en de wisseling

Hoe en wanneer kan ik van maat container wisselen?

Omdat het restafval minder vaak wordt opgehaald mag u voor een andere maat container kiezen. Na de zomervakantie krijgt u een brief waarin staat uitgelegd hoe u dit precies kunt doen.

1 keer per 4 weken restafval ophalen, dat past toch niet in de container?

Als u het afval goed scheidt, houdt u nog maar weinig restafval over. We zien in andere gemeenten dat dit goed gaat en verwachten daarom ook geen problemen. Als uw container toch vol zit, mag u ook gebruik maken van een ondergrondse container. Hier betaalt u ook voor.

Welke containers mag ik allemaal wisselen?

U mag voor restafval en GFT-afval een andere maat kiezen. Voor GFT-afval mag u nu ook een 240 liter container kiezen. U mag alleen ruilen als u een andere maat container wil. Ingenomen containers die niet zijn beschadigd worden schoongemaakt en weer uitgezet bij iemand die deze maat wenst. Zo zorgen we ervoor dat nog goede containers weer opnieuw worden gebruikt.

Maat container en afvalsoort
Maat container Restafval GFT-afval
240 liter X X
140 liter X X
140 liter met 80 liter inzetbak X X
140 liter met 60 liter inzetbak X X
140 liter met 40 liter inzetbak X X

Wat is het GF-bakje?

Op het moment dat u de mogelijkheid heeft om een andere maat container te kiezen, mag u ook een GF-bakje aanvragen. Dit is een klein bakje van ongeveer 2 liter voor op het aanrecht waarin u makkelijk snijafval en etensresten apart kunt houden. Dit bakje helpt om het GFT-afval beter te scheiden.

Hoogbouw en appartementen

Ik wil mijn citybin blijven gebruiken, kan dat?

Nee, de citybins verdwijnen uit de keuze. Het legen van een citybin is arbeidsintensief en zwaar voor de vuilnisman of -vrouw om op te tillen. Bij alle inwoners die nu nog een citybin gebruiken, wordt deze opgehaald. U krijgt dan een minicontainer voor restafval of GFT-afval. Of toegang tot een GFT-zuil die in de buurt van het complex staat.

Ik woon in de hoogbouw en kan het GFT-afval niet scheiden, wat kan ik doen?

U krijgt een eigen minicontainer. Als dat door ruimtegebrek niet past, dan zorgt de gemeente dat er een GFT-zuil in de buurt van het complex komt te staan waar bewoners toegang tot krijgen.

Luiers en medisch afval

Wat kan ik doen met babyluiers? Komt daar een voorziening voor?

De gemeente heeft ervoor gekozen om nog geen luiercontainers te plaatsen. Installaties die luiers verwerken zitten vol waardoor wij de luiers uit onze gemeente nog steeds als restafval moeten verbranden. Zolang er geen plek is om luiers ook echt te recyclen, zamelen wij de luiers ook niet apart in. Babyluiers horen dus bij het restafval.

Medisch afval en incontinentieluiers

Inwoners met een medische indicatie komen in aanmerking voor een regeling. Zij kunnen een extra restcontainer aanvragen die gratis wordt geleegd. Ook krijgen zij een x-aantal keer per jaar gratis toegang tot een ondergrondse container. Hoe vaak deze inwoners gratis toegang krijgen, is nu nog niet bekend.

Meer informatie

Op dit moment werken we de details uit van de nieuwe vorm van afvalinzameling. We informeren u hierover zodra er meer bekend is.