Op woensdag 14 april om 09.30 uur vergadert de Adviesraad Wmo en Participatiewet. Dat gebeurt digitaal via MS Teams. U vindt de agenda voor het overleg op de website van de adviesraad. Wilt u deze vergadering bijwonen? Stuur dan uiterlijk 13 april een e-mail naar adviesraadwmoenparticipatiewet@gmail.com.

Meer weten over de adviesraad?

De Adviesraad Wmo en Participatiewet behartigt de belangen van iedereen in Roerdalen die gebruik maakt de Wmo en de Participatiewet. Meer weten? Kijk op de website van de adviesraad.