Op maandag 10 en dinsdag 11 januari vergadert de raadsadviescommissie om 19.30 uur. Door de coronamaatregelen vindt deze vergadering digitaal plaats via MS Teams.

Livestream

U kunt deze vergadering beluisteren en volgen op de pagina www.roerdalen.nl/vergaderingen. Hier vindt u de agenda en de vergaderstukken. De stukken liggen ook ter inzage in het gemeentehuis.

Spreekrecht

Wilt u gebruik maken van het schriftelijke spreekrecht? Stuur ten minste 24 uur voor de vergadering een e-mail met uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp of agendapunt waarover u wilt inspreken naar griffie@roerdalen.nl. Of bel met de griffie via (0475) 538 888.

De geluidsopnames worden gepubliceerd op deze website.