We hebben veel vragen gekregen over de Tozo regeling. Grote kans dus dat we uw vraag al eens hebben beantwoord. Daarom hebben we hieronder zoveel mogelijk vragen en de antwoorden daarop voor u op een rij gezet.

 1. Hoe lang duurt het voordat het voorschot op mijn rekening staat?

Als u alle gevraagde informatie en documenten heeft opgestuurd, duurt dit ongeveer één tot anderhalve week. Wij betalen elke week voorschotten uit.

 

 1. Moet ik het geld voor levensonderhoud terugbetalen?

Nee, dit hoeft u niet terug te betalen. Als achteraf blijkt dat uw voorschot/Tozo-uitkering te hoog was, dan moet u het verschil wel terugbetalen.

 

 1. Over welke periode kijkt de gemeente achteraf wat de inkomsten waren?

De gemeente kijkt achteraf naar het inkomen over de periode dat u de uitkering heeft ontvangen. Heeft u de Tozo niet met terugwerkende kracht aangevraagd? Dan kijken we vanaf de datum van de aanvraag.

 

 1. Ik woon samen, maar ontvang toch het bedrag voor een alleenstaande?

We behandelen de voorbereidingen voor de betaling van de voorschotten voor het grootste deel automatisch. Hierbij kijken we onder andere naar uw burgerlijke staat. Bent u niet getrouwd? Heeft u ook geen geregistreerd partnerschap? Dan staat u in het systeem als alleenstaande. Bij de betaling van de voorschotten ontvangt u dan helaas niet het goede bedrag. Bij de definitieve verwerking en toekenning van uw aanvraag verbeteren wij dit. U ontvangt dan een nabetaling.

 

 1. Moet een echtgenoot of inwonende partner de aanvraag ook ondertekenen?

Ja. De regeling is een aanvulling tot het sociaal minimum en is gebaseerd op de Participatiewet. De uitkering is voor het hele gezin. Daarom moet ook een echtgenoot of inwonende partner het aanvraagformulier ondertekenen. Net als bij ‘gewone’ aanvragen op basis van de Participatiewet. Het is ook belangrijk om het goede bedrag van de uitkering vast te kunnen stellen.

 

 1. Hoe lang duurt een aanvraag?

Wij proberen om uw aanvraag zo snel mogelijk af te werken. In ieder geval binnen 4 weken na het krijgen van uw aanvraag willen we tot een besluit komen om tot uitkering over te gaan. Door de grote drukte lukt dat op dit moment waarschijnlijk niet, daarom betalen wij al eerder voorschotten.

 

 1. Ik ben als ZZP’er gevestigd in Nederland, maar ik woon over de grens. Kan ik gebruik maken van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?

Er kunnen zich grensgevallen voordoen. Bijvoorbeeld als de ondernemer in Nederland woont, maar zijn onderneming in Duitsland gevestigd is of andersom. Het kabinet vindt het belangrijk dat er voor alle ondernemers goede hulp is. Daarom onderzoeken zij met spoed de mogelijkheden om deze ondernemers ook te helpen. Op dit moment kunt u nog geen gebruik maken van de Tozo.

 

 1. Komen aanvragers met een BV of VOF in aanmerking?

Ja, de aanvrager kan een beroep doen op de Tozo als hij of zij als zelfstandige is aan te merken. Dus de zeggenschap heeft, de risico’s draagt en voldoet aan het zogeheten ‘urencriterium’. Voor de beoordeling geldt dezelfde definitie van een zelfstandige als in het Bbz 2004.

 

 1. Staat de Tozo ook open voor directeur-grootaandeelhouders (DGA)?

Ook een DGA van een besloten vennootschap kan een beroep doen op de tijdelijke regeling. Deze moet dan wel voldoen aan de wettelijke eisen: de DGA bezit, alleen of samen met eventuele andere in de BV werkzame directeuren, meer dan 50% van de aandelen en werkt gemiddeld minimaal 23,5 uur per week in de onderneming.

 

 1. Wanneer en op welke manier krijg ik een voorschot?

U ontvangt het voorschot na het helemaal invullen van de digitale melding via SOLO/ het aanvraagformulier en als de gevraagde stukken erbij zitten.

 

 1. Ik heb me gemeld bij 155. Moet ik dan ook nog een aanvraag indienen?

Meldingen bij 155 zijn geen aanvraag. Als u zich bij 155 heeft gemeld, wordt u gebeld voor de definitieve aanvraag. Als blijkt dat u voor Tozo in aanmerking kunt komen, ontvangt u een link om digitaal een melding te doen.

 

 1. Ik kan niet rondkomen van dit bedrag voor levensonderhoud. Hoe moet ik mijn andere lasten (huur, hypotheek, verzekeringen) betalen?

U kunt bedrijfskapitaal lenen tot een maximaal bedrag van € 10.157. Wij adviseren u om in de tussentijd uitstel van betaling te vragen voor uw vaste lasten. Veel banken, verhuurders of verzekeringsmaatschappijen houden rekening met de betalingsproblemen van ondernemers tijdens deze crisistijd.

 

 1. Kan ik ook in aanmerking komen voor bedrijfskapitaal in de nieuwe regeling?

Ja, u kunt onder bepaalde voorwaarden een lening krijgen tot maximaal € 10.157 voor de betaling van uw vaste lasten voor de volgende drie maanden. Meer informatie vindt u op de website van 155.

 

 1. Moet ik rente betalen over deze lening?

Ja, het rentepercentage bedraagt 2%. Dit is lager dan de 8% rente die normaal geldt voor ondernemers in nood als de gemeente hen moet ondersteunen (in de Bbz).

 

 1. Moet ik deze lening meteen terugbetalen?

Nee, tot 1 januari 2021 hoeft u niets af te lossen.

 

 1. Tot hoe lang kan ik de Tozo aanvragen?

U kunt de verlengde Tozo tot en met 31 maart 2021 aanvragen.

 

 1. Mijn boekhouder wil voor mij de Tozo aanvragen. Kan dat?

Ja, dat kan als u uw boekhouder hiervoor toestemming geeft. Hiervoor moet u een handtekening met toestemming zetten.

 

 1. Controleert de gemeente nog achteraf of de door mij opgegeven inkomsten kloppen?

Ja, de gemeente controleert achteraf of de door u opgegeven inkomsten kloppen. Te veel uitkering ontvangen? Dan eisen wij het bedrag van u terug. Bij fraude eisen wij het geld terug en kunt u ook een boete krijgen.

 

 1. Kan ik nog wel van andere regelingen gebruik maken als ik Tozo krijg?

Ja, dat kan. Toekenning van Tozo kan naast alle andere regelingen.

Geen scanner?

Heeft u geen scanner en kunt u de stukken niet digitaal opsturen? Op uw smartphone kunt u een app installeren die kan scannen. Bijvoorbeeld: tiny scanner. Daarmee kunt u pdf bestanden maken van documenten en deze aan ons doormailen.

Toch nog een vraag?

Staat uw vraag er niet tussen? Mail dan naar bbz@servicecentrum-mer.nl of bel ons via tel. (0475) 538 888