De laatste proefuitgave van de zes dorpsbladen en de gemeente Roerdalen valt deze week bij iedereen in de brievenbus. In deze uitgave zit een vragenlijst waarop u kunt invullen wat u van de nieuwe opzet vindt. Bent u enthousiast en wilt u een abonnement? Als het haalbaar en betaalbaar is start in 2022 het proefjaar. Vul de vragenlijst op zijn laatst 31 oktober in en laat ons uw mening weten!

Papier of digitaal

Op de middenpagina van de huis-aan-huisuitgave van deze week kunt u de vragenlijst invullen. Bij ieder dorp staan inleveradressen. Het digitaal invullen van de vragenlijst heeft onze voorkeur. Dan hoeven we het niet met de hand in te voeren en dat scheelt een hoop werk. Het invullen duurt 5 minuten.

Vul de vragenlijst in

Terug naar oude situatie

Vanaf volgende week ontvangen de huidige abonnees ontvangen hun dorpsblad weer in de normale lay-out. Het gezamenlijke middendeel RoerdalenNU.nl zult u even moeten missen. Ook verschijnen er vanaf volgende week geen digitale uitgaven meer. De deadlines voor het inleveren van berichten en advertenties voor week 42 zijn weer zoals eerder.

Proefjaar 2022

In de tussentijd gaan de redacties zich samen met de gemeente buigen over de resultaten van de vragenlijst. De telapparaten worden erbij gehaald om uit te rekenen of we met een uitgave zoals u die de afgelopen weken ontving volgend jaar door kunnen gaan. Het is dus van groot belang dat u de vragenlijst invult. Het resultaat van het onderzoek leest u in de verschillende communicatiemiddelen van de gemeente en RoerdalenNU.