De werkzaamheden aan de Hoofdstraat in Posterholt zijn in volle gang. Aannemer Speessen zorgt voor de herinrichting van deze straat in opdracht van de gemeente. Het gaat om het gedeelte van de Donk tot aan de aansluiting met de Raadhuisstraat.

Wat gebeurt er nu?

Op dit moment wordt volop aan de Hoofdstraat gewerkt. Op het gedeelte vanaf de Donk tot voorbij friture Mr. Johnny zijn inmiddels de eerste lagen asfalt aangebracht. De nieuwe Hoofdstraat krijgt langzaam vorm. Op dit gedeelte worden nu de parkeervakken en de stoepen vernieuwd. Met een beetje geluk zijn de werkzaamheden op dit gedeelte voor eind november klaar. 

Op het gedeelte van de Streekelsweg tot aan de Höfkensweg is inmiddels de nieuwe hoofdriolering aangelegd. Nu legt de aannemer de huisaansluitingen van de woningen aan. De aannemer begint met het op hoogte brengen van de nieuwe fundering van de weg en het plaatsen van de banden, als het werk in de ondergrond klaar is. Dan worden de lijnen van de nieuwe Hoofdstraat buiten zichtbaar.  

De eerste woningen vanuit de Donk zijn weer beperkt bereikbaar, nu de eerste asfaltlagen tussen de Donk tot voorbij friture Mr. Johnny zijn aangelegd. Vanaf 9 november gaat de aanleg verder van de nieuwe riolering tussen de Höfkensweg richting friture Mr. Johnny. Het bestaande asfalt wordt verwijderd. Een deel van de stoep blijft liggen. Zo blijven de woningen van dit gedeelte te voet bereikbaar.

De aannemer wil het gedeelte tussen de Donk en de Streekelsweg dit jaar zoveel mogelijk afronden. En dan in 2021 verder met het gedeelte richting de Raadhuisstraat. 

Omleiding

Tijdens de werkzaamheden is er een omleidingsroute. Omrijden kan via de Heerbaan/Margrietlaan en de Raadhuisstraat. Fietsers die de knooppuntenroute volgen worden omgeleid.

De bus volgt tijdens de werkzaamheden de route Heerbaan – Raadhuisstraat – Hoofdstraat – Vlodropperweg. De haltes tussen de Donk en de Raadhuisstraat zijn vervallen. Op de Heerbaan zijn tijdelijke haltes ingericht ter hoogte van Heerbaan 35 en de sporthal.

Kaartje dat de tijdelijke busroute aangeeft, zoals in de tekst omschreven.

Bereikbaarheid friture Mr. Johnny

Friture Mr. Johnny is vanuit de Donk weer beperkt bereikbaar. Parkeren kan het beste op de parkeerplaats bij Geelen beton langs de Heerbaan. Van daaruit kunt u via de Matthiasweg en het voetpad de friture bereiken.

Planning

Hieronder vindt u de planning van de werkzaamheden. Er zijn meerdere fases. Per fase staat aangegeven wanneer en waar er gewerkt wordt.

 1. Afgerond: Ontwikkelen van de plannen samen met inwoners

  Op dinsdag 29 oktober 2019 heeft het college het definitief ontwerp van de Hoofdstraat in Posterholt (gedeelte vanaf de Donk tot aan de Raadhuisstraat) vastgesteld. Dit ontwerp is mede tot stand gekomen met de inbreng uit de bewonersavonden die op 21 mei en 18 juli 2019 plaatsvonden in Cultureel Centrum De Beuk in Posterholt.

 2. Momenteel bezig: Fase 1 -

  Veranderen van de Hoofdstraat van huisnummer 3 t/m huisnummer 27. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind november.

 3. Momenteel bezig: Fase 2a -

  Werkzaamheden van van kruising Streekselsweg tot en met kruising Höfkensweg. De werkzaamheden duren ongeveer 5 weken tot ongeveer midden december.

 4. Momenteel bezig: Fase 2b -

  Verandering van de Hoofdstraat van kruising Höfkensweg tot en met huisnummer 27. Hier wordt aan gewerkt van half november tot eind december

 5. Nog te doen: Fase 3 -

  Er wordt gewerkt vanaf kruising Nieuw Holsterweg tot en met kruising Streekelsweg, inclusief Kloosterhof. De werkzaamheden duren ongeveer 8 weken van begin januari tot eind februari.

 6. Nog te doen: Fase 4 -

  Nu is het stuk aan de beurt vanaf de Raadhuisstraat tot en met kruising Nieuw Holsterweg, inclusief omgeving van de kerk. De werkzaamheden duren ongeveer 10 weken van eind februari tot begin mei.

Meer informatie

De bewoners van de Hoofdstraat hebben een brief ontvangen over de werkzaamheden. Woont u niet aan de Hoofdstraat maar heeft u wel vragen? Neem dan contact op met aannemer Speessen via 06 515 911 17 of via info@speessen.nl.

Bekijk hieronder het definitieve ontwerp voor de planning.