Er is afgelopen maanden door aannemer Speessen hard gewerkt aan het vernieuwen van de Hoofdstraat tussen de Donk en de Raadhuisstraat. De werkzaamheden zijn bijna klaar, maar nog niet helemaal. 

Hoofdstraat in Posterholt weer open voor verkeer

Er is afgelopen maanden door aannemer Speessen hard gewerkt aan het vernieuwen van de Hoofdstraat tussen de Donk en de Raadhuisstraat. Rioleringen en trottoirs zijn vervangen en ook het asfalt is helemaal vernieuwd. Het werk is helaas nog niet helemaal klaar maar inmiddels kan het verkeer weer gewoon gebruik maken van de Hoofdstraat. Ook de bus van Arriva rijdt weer de normale route via de Hoofdstraat.

Werkzaamheden nog niet helemaal klaar

Na de zomervakantie, begin september, wordt het werk afgemaakt. Op enkele plekken moeten nog werkzaamheden aan de bestrating gedaan worden. Ook moet op enkele kruispunten de rode coating nog worden aangebracht door aannemer Possehl. Helaas is dat door de regen niet meer voor de vakantieperiode gelukt. Voor de werkzaamheden op de kruispunten leiden we het verkeer nog maximaal één dag om via de Heerbaan. We geven de omleidingsroute voor die dag aan met borden.

Beplanting

Ook moeten we nog beplanting en bomen aanbrengen in het gedeelte tussen de Höfkensweg en de Nieuw Holsterweg. Dit doen we in het volgend plantseizoen in de periode rond oktober. Op die manier is de kans het grootst dat de beplanting ook goed gaat groeien en voorkomen we zo veel mogelijk dat planten kapot gaan.