Van eind januari tot eind maart werkt Bosgroep Zuid-Nederland in het bosgebied De Tuinen. Dit gebied ligt aan de rand van De Meinweg bij Herkenbosch. Bosgroep Zuid-Nederland werkt in opdracht van de gemeente. Ongeveer 50 hectare bos wordt uitgedund en later ingeplant met verschillende boomsoorten. Het bos wordt hierdoor gezonder én aantrekkelijker voor bezoekers. 

Gezond bos

Bosgroep Zuid-Nederland dunt het bos uit. Door bomen te kappen krijgen de bomen die blijven staan meer ruimte. Deze bomen kunnen hierdoor groter en gezonder worden. Ook komt er meer ruimte voor andere soorten bomen en kunnen struiken zich beter ontwikkelen. Zo ontstaat een grotere variatie en dat is goed voor de gezondheid van het bos. Ook haalt Bosgroep Zuid-Nederland bomen weg die een gevaar kunnen zijn voor bezoekers. Bijvoorbeeld doordat ze zijn aangetast door de droogte. 

Bescherming dieren en planten

Bosgroep Zuid-Nederland werkt volgens de Gedragscode soortenbescherming bosbeheer. Dat betekent dat bijvoorbeeld bomen met nesten van roofvogels of spechten blijven staan. Ook let de Bosgroep er goed op dat bijvoorbeeld mierennesten, holen en zeldzame planten niet worden beschadigd tijdens de werkzaamheden. Het hout van gekapte bomen wordt gebruikt in de bouw of om energie op te wekken. Van de inkomsten hiervan wordt een deel van het beheer van het bos betaald. 

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met M. Looijenga van Bosgroep Zuid Nederland, telefoon 040 303 49 67, e-mail: m.looijenga@bosgroepzuid.nl