In opdracht van de gemeente gaat GMB rioolrenovatiewerkzaamheden uitvoeren op diverse locaties binnen de gemeente. De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van een “kous” in het riool. Voordeel van deze methode is dat niet de hele straat open hoeft. Dit geeft dus minimale overlast.

De aannemer heeft inmiddels de voorbereidende werkzaamheden afgerond. Deze werkzaamheden bestonden uit het reinigen, inspecteren en het obstakelvrij maken van ht riool. In week 2 en 3 van 2021 zal GMB de “kousen” aanbrengen. Aansluitend zal het riool nogmaals gereinigd en geïnspecteerd worden.

Bewonersbrief

De bewoners die direct betrokken zijn bij de werkzaamheden krijgen van de aannemer een bewonersbrief. Op de dag van het aanbrengen van de kous zijn de huisaansluiting tijdelijk afgesloten. In die tijd is het dus niet mogelijk om het riool te gebruiken. De aannemer geeft middels een kaartsysteem aan wat de status van de werkzaamheden is. Aan het eind van de dag zijn alle inlaten weer open. Het riool kan dan weer normaal gebruikt worden. Mogelijk dat het afwerken van de inlaten op een andere dag zal plaats vinden.

Enige hinder

Tijdens de uitvoering zullen installaties en vrachtwagens op het werk aanwezig zijn. Dit kan enige hinder opleveren, getracht wordt dit tot een minimum te beperken. Het kan noodzakelijk zijn voor een veilige werkomgeving om een weg helemaal af te sluiten. Bewoners worden hierover geïnformeerd. Indien noodzakelijk (doorgaande wegen) zal een omleiding ingesteld worden.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen? Dan kunt u bellen met Jan Trommelen van de gemeente Roerdalen. Bereikbaar via telefoonnummer 0475 – 538 888.