Staatsbosbeheer werkt nog tot half november in het heidegebied tussen de weg Meinweg en de Bosbeek aan de Duitse grens. In het gebied wordt gras en andere vegetatie in plaggen weggehaald. Hiermee verdwijnt ook het teveel aan stikstof. De oorspronkelijke vegetatie krijgt zo de kans te herstellen. Deze vegetatie is een goed biotoop voor reptielen en insecten. Verder legt Staatsbosbeheer in het gebied tussen Venhof en de Rolvennen 25 zanderige plekken aan. Ook deze zijn bedoeld voor reptielen en insecten. Wandelt u wel eens op de Meinweg? Houd er dan rekening mee dat in de gebieden waar Staatsbosbeheer werkt paden afgesloten kunnen zijn. Foto: Staatsbosbeheer.