Aannemer Besix Infra start in Melick, Vlodrop en St. Odiliënberg met het bouw- en woonrijp maken van de locaties voor de tijdelijke woningen. Voor aanvang van de werkzaamheden ontvangen mensen die dichtbij de werkzaamheden wonen een brief van de aannemer. 

Het bouwrijp maken van de locatie bestaat uit werkzaamheden zoals het aanbrengen van wegen, riool en funderingen (fase 1). Daarna worden de woningen geplaatst. Vervolgens gaat de aannemer aan de slag met onder andere de openbare verlichting en de groenvoorziening (fase 2). 

Planning werkzaamheden 

In Melick starten de werkzaamheden bij de locatie Bartelsstraat vanaf 1 mei. Vanaf 15 mei starten de werkzaamheden in Vlodrop bij de Wassemweg. Op 12 juni start de aannemers bij de locatie Dorpspark Schepersheuvel in Sint Odiliënberg. De werkzaamheden duren ongeveer drie weken. 

Vragen

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Hiervoor kunt u contact opnemen met de uitvoerder van Besix Infra. Dit is Hermans Snackers (06 53335077). Contactpersoon vanuit de gemeente Roerdalen is Thijs Pouls via 0475 538 888. Voor vragen over het project tijdelijke woningen kunt u mailen naar samendoen@roerdalen.nl of kijk op onze webpagina over de tijdelijke huisvesting