Wilt u informatie of documenten van de gemeente krijgen of inzien? Denk aan beleidsstukken of besluiten. Dan kunt u een verzoek doen in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze informatie wordt dan openbaar. Wilt u informatie voor een ander doel gebruiken dan waarvoor deze bedoeld is? Dan doet u een verzoek op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who).

Wat moet ik doen?

Wob-verzoek

Een Wob-verzoek zet u op papier en stuurt u ons per post toe. Uw verzoek voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U geeft aan waarover u informatie wilt ontvangen
  • De informatie is bij ons aanwezig
  • De informatie gaat over een bestuurlijke aangelegenheid
  • De informatie staat op een 'gegevensdrager'. Bijvoorbeeld papier, film, foto, tape of een computerbestand

Who-verzoek

Ook een Who-verzoek dient u per post bij ons in. Uw verzoek voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • u vermeldt uw adresgegevens en uw handtekening
  • u vermeldt dat het om een Who-verzoek gaat
  • u geeft een duidelijke beschrijving van welke informatie u wilt hergebruiken en eventueel hoe lang u deze informatie wilt hergebruiken
  • u geeft aan hoe u de informatie wilt ontvangen

Gaat uw verzoek over gemeentelijke belastingen? Dan kunt u terecht bij de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW).

Hoe gaat het verder?

U ontvangt binnen vier weken bericht over uw verzoek. Wij kunnen deze termijn eventueel met  twee weken verlengen.

Als wij akkoord gaan met uw verzoek

Stemmen wij met uw verzoek in? Dan kunnen we u de informatie op verschillende manieren geven. Bijvoorbeeld als kopie van een document of een samenvatting. Ook kunnen wij u uitnodigen de documenten te komen bekijken in het gemeentehuis.

Als wij uw verzoek afwijzen

Het is ook mogelijk dat we uw verzoek afwijzen. Bijvoorbeeld als het geven van de informatie de veiligheid van Nederland in gevaar brengt. Of omdat het gaat om vertrouwelijke gegevens.

Wijzen wij uw verzoek af of beslissen wij niet op tijd? Dan kunt u bezwaar maken. U leest hier meer over op de pagina Bezwaar maken.

Heeft u gevonden wat u zocht?