Wilt u informatie of documenten van de gemeente krijgen of inzien? Denk aan beleidsstukken of besluiten. Dan kunt u een verzoek doen in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze informatie wordt dan openbaar. Wilt u informatie voor een ander doel gebruiken dan waarvoor deze bedoeld is? Dan doet u een verzoek op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who).