Antidiscriminatievoorziening Limburg

Discriminatie betekent dat mensen onterecht een verschillende behandeling krijgen. Discriminatie is mogelijk op basis van ras, godsdienst, leeftijd, sekse, handicap of chronische ziekte, seksuele gerichtheid, nationaliteit, burgerlijke staat of levens- en politieke overtuiging. Iemand die is gediscrimineerd ervaart dat meestal als heel kwetsend. Discriminatie is verboden in Nederland. Toch gebeurt het elke dag, overal in onze maatschappij.

ADV Limburg

De gemeente moet meldingen en klachten van discriminatie behandelen en te registreren. Dat is een wettelijke verplichting. De gemeente heeft deze taak bij de Antidiscriminatievoorziening Limburg (ADV Limburg) ondergebracht. De ADV Limburg is een professionele, onafhankelijke organisatie op het gebied van discriminatie en ongelijke behandeling. U kunt er terecht om een voorval te melden waarbij u werd gediscrimineerd. De ADV Limburg kan u ook informatie en advies geven en ondersteuning bieden. U kunt de ADV Limburg bereiken via de volgende telefoonnummers: 043 -  321 84 89 of 0900 - 235 43 54. U kunt uw melding ook doorgeven via het formulier op www.advlimburg.nl.

Servicepunt

Het gemeentehuis is vandaag geopend van 9:00 tot 17:00 uur.

Telefoon: 0475-538888