Bestemmingsplannen

Voor het gehele grondgebied van de gemeente zijn bestemmingsplannen vastgesteld. Het bestemmingsplan geeft aan waar en wat gebouwd of aangelegd mag worden en welk gebruik is toegestaan. Iedereen is aan het plan gebonden: burgers, bedrijven, instellingen en de gemeente zelf. Een bestemmingsplan bestaat uit een of meerder verbeeldingen of plankaarten, regels over de bebouwing en het gebruik en een toelichting.

Online bekijken bestemmingsplannen

In 2013 zijn de bestemmingsplannen van de gemeente Roerdalen geactualiseerd. Bestemmingsplannen die door de gemeenteraad zijn vastgesteld, vindt u op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Wijziging bestemmingsplan

Heeft u bouwplannen waarbij een wijziging van het bestemmingsplan nodig is? Wij informeren u graag over ons beleid en de wettelijke procedures. U kunt hiervoor het beste een gemotiveerde plan indienen. De gemeente gaat vervolgens met u in gesprek over het uw plan en neemt daarna een principe-besluit. Aan een principe-besluit zijn wel legeskosten verbonden.

Lijst Verklaring van Geen Bedenkingen

Onze gemeenteraad heeft een 'Lijst Verklaring van Geen Bedenkingen' vastgesteld. In deze lijst zijn categorien aangewezen waarvoor geen 'Verklaring van Bedenkingen' van de gemeenteraad meer verist is. Op deze manier wordt in de aangewezen gevallen de procedure voor het verlenen van een omgevingsvergunning die in strijd is met het bestemmingsplan verkort.

Servicepunt

Het gemeentehuis is vandaag geopend van 9:00 tot 17:00 uur.

Telefoon: 0475-538888