Einde erfpacht Elfenmeer

Einde erfpacht Elfenmeer Oostappengroep

De rechtbank heeft op 4 juli het vonnis uitgesproken in de zaak rondom het erfpachtcontract Elfenmeer tussen de Oostappengroep en de gemeente Roerdalen.

De erfpacht is in juli 2015 geëindigd, de rechter heeft dit nu bevestigd. De gemeente Roerdalen gaat nu op zoek naar een nieuwe partij. Het gedeelte van het recreatiepark Elfenmeer dat eigendom is van de Oostappengroep valt niet onder de erfpacht (7 hectare, linker gedeelte van het park met chalets en caravans).

De gemeente besloot om het contract, dat in 2015 zou eindigen, niet te verlengen omdat wij graag een kwaliteitsimpuls aan het Elfenmeer willen geven. Wij zien op deze plek graag een recreatiepark dat aansluit bij de sfeer en beleving van ons mooie Nationaal Park de Meinweg. Momenteel bekijken wij welke acties er nodig zijn op basis van het uitgesproken vonnis. Het is de bedoeling om samen met de Oostappengroep het vervolgproces af te spreken. Zodra hier duidelijkheid over is, zullen wij hierover berichten via deze website.

Servicepunt

Het gemeentehuis is vandaag geopend van 9:00 tot 17:00 uur.

Telefoon: 0475-538888