Financiële hulp nodig?

Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) is een kredietregeling voor personen die vanuit een uitkeringspositie een bedrijf willen starten en hiervoor (zelf) de financiering niet rond kunnen krijgen, de zogenaamde startende zelfstandige ondernemer. Ook gevestigde zelfstandige ondernemers die tijdelijk niet beschikken over voldoende middelen om in hun bestaan te voorzien en/of behoefte hebben aan bedrijfskapitaal, maar hiervoor geen financiering kunnen krijgen, kunnen een beroep doen op deze regeling. Kijk voor meer informatie op de website van de rijksoverheid.

Instituut voor het Midden en Kleinbedrijf (IMK)

Het IMK begeleidt ondernemers op cruciale momenten in de levenscyclus van de onderneming: van start tot verantwoorde bedrijfsbeëindiging. In goede en slechte tijden. De ondernemer staat hierbij centraal. Met gemeentelijke organisaties en financiële instellingen wordt nauw samengewerkt. Ook de gemeente Roerdalen maakt gebruik van de deskundige inzet van ondernemersbegeleiders van het IMK. Neem voor meer informatie contact op met het Servicepunt Roerdalen of kijk op de website van het IMK.

Ondernemersklankbord

Stichting Ondernemersklankbord (OKB) zet zich al ruim dertig jaar belangeloos in voor Ondernemend Nederland. De adviseurs van het OKB, allen (oud) ondernemers, kennen als geen ander de ‘wetten’ van het ondernemerschap en willen deze kennis en ervaring delen met andere ondernemers. Het OKB stelt zich ten doel de succeskansen ondernemers in het MKB en agrarische sector te vergroten. Dit doen zij door te klankborden, persoonlijk, praktisch en oplossingsgericht. Jaarlijks weten drieduizend ondernemers de weg naar het OKB te vinden. Ook u kunt klankborden met een adviseur van het OKB via een gratis spreekuur. Dit spreekuur is iedere donderdag van 13.00 tot 17.00 uur op het ondernemersplein in Roermond. U kunt een afspraak maken bij Sjra Clerkx via 06 2506 5671 of sjraclerkx@kpnmail.nl. Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Ondernemersklankbord.

Servicepunt

Het gemeentehuis is vandaag geopend van 9:00 tot 17:00 uur.

Telefoon: 0475-538888