Gladheidbestrijding

In de winter proberen we de wegen in onze gemeente zo begaanbaar en veilig mogelijk te houden. Onder normale winterse omstandigheden wordt echter niet op alle wegen de gladheid bestreden. We zoeken een balans tussen veiligheid en milieubescherming. Strooizout belast het milieu én is duur. Bij extreme weersomstandigheden, zoals bij langdurige sneeuwval en ijzel, wordt op zoveel mogelijk plaatsen zout gestrooid en/of sneeuw geschoven.

Bij de gladheidbestrijding worden eerst de verbindingswegen en fietspaden tussen de kernen in de gemeente en de omliggende plaatsen zoveel mogelijk begaanbaar gemaakt en gehouden. Dat geldt ook voor de wegen die de wijken ontsluiten en gevaarlijke locaties. Op de overige wegen wordt alleen bij extreme omstandigheden de gladheid bestreden. We kunnen dit echter niet altijd garanderen. Aan het overzicht van de routes waar bij gladheid indien mogelijk gestrooid of geveegd wordt, kunt u geen rechten ontlenen.

Servicepunt

Het gemeentehuis is vandaag geopend van 9:00 tot 17:00 uur.

Telefoon: 0475-538888