Inkoop sociaal domein

Informatie Jeugdhulp en Wmo Midden-Limburg

De zeven gemeenten in Midden-Limburg (Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert) regelen gezamenlijk de inkoop voor hulp en ondersteuning die valt binnen de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Via de website van de gemeente Leudal, vindt u op de pagina Beleid informatie bedoeld voor bestaande of nieuwe aanbieders gespecialiseerde jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning die actief zijn in Midden-Limburg. Daar vindt u ook informatie over het inkooptraject voor 2017.

Daarnaast zijn de 7 gemeenten bezig met het organiseren van diverse overlegtafels met aanbieders en vertegenwoordigers van cliënten voor de ontwikkeling van beleid en het inzetten van de transformatie. Deze is beschreven in de diverse beleidsdocumenten voor Jeugdhulp en Wmo, die u op de genoemde pagina kunt downloaden.

Servicepunt

Het gemeentehuis is vandaag geopend van 9:00 tot 17:00 uur.

Telefoon: 0475-538888