Subsidie afkoppelen hemelwater

De gemeente geeft subsidie op het afkoppelen van hemelwater op private terreinen. Informatie over het afkoppelen van hemelwater en de voordelen vindt u op waterklaar.nl

Helaas is het op dit moment niet mogelijk om deze subsidie aan te vragen. Wij verwachten dat deze subsidie binnenkort weer beschikbaar komt. Houd deze pagina in de gaten. Voor meer informatie neemt u contact op met de afdeling Openbare Werken via telefoonnummer 0475 - 538 888.

Let op!

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet minimaal 40m2 afgekoppeld worden van de gemengde riolering. Tevens moet het verhard oppervlak nog aangesloten zijn op de gemengde riolering. Verhard oppervlak dat in het verleden is afgekoppeld of dat is aangesloten op een hemelwater riool komt niet in aanmerking voor subsidie.

Het beschikbare subsidiebudget is beperkt. Op = op. De aanvragen worden op volgorde van aanmelding beoordeeld.

In de nadere regels kunt u alle voorwaarden nalezen.

Servicepunt

Het gemeentehuis is vandaag geopend van 9:00 tot 17:00 uur.

Telefoon: 0475-538888