Subsidie afkoppelen hemelwater

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie voor het afkoppelen van hemelwater op private terreinen? Maak dan gebruik van het aanvraagformulier. Na ontvangst van het formulier, neemt één van onze medewerkers contact met u op voor het maken van een afspraak voor een huisbezoek. Meer informatie vindt u ook op www.waterklaar.nl.

Let op!

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet minimaal 40m2 afgekoppeld worden van de gemengde riolering. Tevens moet het verhard oppervlak nog aangesloten zijn op de gemengde riolering. Verhard oppervlak dat in het verleden is afgekoppeld of dat is aangesloten op een hemelwater riool komt niet in aanmerking voor subsidie.

Het beschikbare subsidiebudget is beperkt. Op = op. De aanvragen worden op volgorde van aanmelding beoordeeld.

In de nadere regels kunt u alle voorwaarden nalezen.

Servicepunt

Het gemeentehuis is vandaag geopend van 9:00 tot 17:00 uur.

Telefoon: 0475-538888