Subsidie economie, recreatie en toerisme

Nadere subsidieregeling kleinschalige economische activiteiten

Het college van burgemeester en wethouders heeft een subsidieregeling vastgesteld voor kleinschalige economische activiteiten.

Met deze regeling stimuleren wij ondernemers en inwoners om bij te dragen aan de verdere economische ontwikkeling binnen de gemeente, bijvoorbeeld op het gebied van toerisme en cultuur.  

Belangrijk is dat de activiteiten bijdragen aan bijvoorbeeld de kwaliteitsontwikkeling of dat ze stimuleren tot innovatie. Ook activiteiten die zijn gericht op het ontwikkelen van (economische) kennis kunnen onder de regeling vallen. Tenslotte kunnen projecten voor een subsidie in aanmerking komen als ze bijdragen aan het versterken van – grensoverschrijdende – samenwerking en netwerkontwikkeling. 

Vanaf 1 januari 2018 kunnen aanvragen worden ingediend met behulp van een aanvraagformulier. Aanvragen worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst. Voor deze regeling is een bedrag beschikbaar van € 40.000. Het maximum bedrag dat per aanvraag kan worden verleend is € 5.000.

Servicepunt

Het gemeentehuis is vandaag geopend van 9:00 tot 17:00 uur.

Telefoon: 0475-538888