Wet maatschappelijke ondersteuning

Wat is wmo?

Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en mee kan doen in de samenleving. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet. De Wmo regelt dat u ondersteuning krijgt als u een beperking heeft. Een beperking waardoor u niet op eigen kracht of met hulp van uw directe omgeving het huishouden kunt voeren en kunt deelnemen aan de maatschappij. De Wmo biedt ondersteuning aan ouderen, jongeren, mensen met een beperking of mensen met psychische problemen.

Wat doet de gemeente?

De ondersteuning die de gemeente biedt, verschilt van mens tot mens; we bieden geen standaardpakketten. U ontvangt de zorg of ondersteuning die past bij uw situatie. We kijken hierbij eerst naar wat u zelf nog kunt met behulp van ondersteuning van familie, vrienden of bekenden. Op het moment dat u ondersteuning nodig heeft kunt u telefonisch contact opnemen met het Wmo-loket op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur (op vrijdag van 09:00 tot 12:00 uur) via telefoonnummer (0475) 538 888, hierover een melding indienen bij het Wmo-loket of het Sociaal Wijkteam in Vlodrop en Melick.


Servicepunt

Het gemeentehuis is vandaag geopend van 9:00 tot 17:00 uur.

Telefoon: 0475-538888