Zorg en samenleven

Alle mensen, jong en oud, doen zoveel mogelijk zelfstandig en actief mee in de samenleving. Ze nemen verantwoordelijkheid voor elkaar en zorgen samen voor een omgeving waar het prettig leven is. Dát is het ideaalbeeld dat de gemeente Roerdalen nastreeft.

Regelhulp

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft. De website bevat actuele en betrouwbare informatie op het gebied van zorg, ondersteuning, jeugdhulp en financiële regelingen bij ziekte of beperking.

Sociale kaart

Zoekt u een maaltijdservice omdat zelf koken moeilijk wordt? Wilt u logeeropvang voor uw kind met een beperking? Of bent u geïnteresseerd in ondersteuning bij de zorg voor een ziek of gehandicapt familielid? Op de sociale kaart vindt u praktische informatie over diverse organisaties en hun aanbod op het gebied van zorg, wonen, welzijn of werk en inkomen. U vindt de sociale kaart voor de gemeenten Roerdalen en Maasgouw op http://roerdalen-maasgouw.socialekaartnederland.nl.

Krachtige dorpen

In Roerdalen is het prettig wonen en leven. De voorzieningen zijn goed geregeld, er is een rijk verenigingsleven en inwoners zetten zich in voor elkaar. Dit willen we graag zo houden, ook in de toekomst. Samen met inwoners, verenigingen en ondernemers zoeken we continu naar manieren om de leefbaarheid in de dorpen te behouden én verder te verbeteren. Op www.roerdalen.nl/krachtige-dorpen leest u er alles over.

Servicepunt

Het gemeentehuis is vandaag geopend van 9:00 tot 17:00 uur.

Telefoon: 0475-538888