Voor de gemeente Roerdalen hebben de kleine woonerven waarmee we de woningnood willen aanpakken hoge prioriteit. Goede woningen in een snel tempo realiseren voor de drie doelgroepen (statushouders, vluchtelingen uit Oekraïne en starters uit onze gemeente) was en blijft ons uitgangspunt. Hierbij zijn we echter afhankelijk van een aantal factoren die we niet allemaal zelf in de hand hebben.

Denk hierbij aan het landelijke tekort aan materialen en arbeidskrachten. Dit was een van de redenen om met Wonen Limburg te kiezen voor een gefaseerde aanpak met minder woningen per dorp. De planning was om in november te starten met de bouw. Wonen Limburg heeft ons laten weten dat ze meer tijd nodig hebben. Hierbij stellen ze ook een ander type woning voor, namelijk woningen met een mechanische ventilatie. Dit is wenselijk vanwege de energiecrisis. Deze woningen zijn pas later leverbaar. De vertraging die hierdoor optreedt in de planning heeft ons verrast.

Kabels en leidingen

Ook de planning van de aansluiting van kabels en leidingen staat onder druk. Ook hier doen we er alles aan om de urgentie te benadrukken richting de nutsbedrijven. De wachttijd bij semi-overheden ook bij urgentie is ander landelijk probleem. Deze wachttijd staat haaks op onze opdracht van het Rijk om het plaatsen van urgente doelgroepen te vergroten en versnellen.

Zorgen

Het college van B&W maakt zich zorgen over de ontwikkelingen. Vooral de plaatsing van statushouders dreigt in de knel te komen. Terwijl er juist voor deze groep zeer grote druk op ons wordt uitgeoefend vanuit de regio, provincie en het Rijk om hier huisvesting voor te regelen. We bekijken op dit moment verschillende mogelijkheden om toch zo snel mogelijk goede huisvesting te kunnen bieden. Wij vergeten hierbij zeker niet de huisvesting voor lokale starters en spoedzoekers. Aan de betrokken medeoverheden en partnerorganisaties vragen we om zoveel mogelijk de praktische belemmeringen op te lossen. In de tussentijd worden we door de ontstane situatie gedwongen na te denken over alternatieven die voor een tijdelijke oplossing zorgen.

In gesprek blijven

Zodra er meer nieuws is over de planning en hoe het verder gaat communiceren we dit. Het overleg met de inwoners van Vlodrop, Sint Odiliënberg en Melick gaat gewoon door. Deze bijeenkomst gaat over de integratie van de nieuwe buren. Het gesprek hierover is belangrijk en willen we daarom graag zo snel mogelijk starten. Een uitnodiging hiervoor volgt na de zomervakantie.