Voorkomen is beter dan genezen. De gemeente vindt veiligheid in het algemeen en zeker de veiligheid in de woon- en leefomgeving, zeer belangrijk. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid. U kunt zelf maatregelen nemen om te voorkomen dat u in een onveilige situatie terecht komt. Wij geven u hiervoor graag wat tips.