Voorkomen is beter dan genezen. De gemeente vindt veiligheid in het algemeen en zeker de veiligheid in de woon- en leefomgeving, zeer belangrijk. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid. U kunt zelf maatregelen nemen om te voorkomen dat u in een onveilige situatie terecht komt. Wij geven u hiervoor graag wat tips.

Brandveiligheid

Elke dag breken er in Nederland gemiddeld 22 woningbranden uit. Maak de kans op brand bij u in huis zo klein mogelijk. Kijk op brandweer.nl/wonen(externe link) voor tips om uw huis brandveiliger te maken. Weet u niet zeker of uw huis brandveilig genoeg is? Vraag dan advies aan de brandweer of een gespecialiseerd adviesbureau.

Bel 112 voor het melden van een brand. Heeft u de brandweer nodig, maar is er geen spoed? Bel dan 0900-0904.

Inbraak

Als er bij u ingebroken wordt, kunt u zich erg onveilig voelen in uw eigen huis. Dat is heel vervelend. Zorg er daarom voor dat het niet gemakkelijk is om bij u in te breken. Sluit alle ramen en deuren goed af, ook als u maar even weg bent. De meeste inbrekers gaan namelijk voor een snelle buit. Duurt het te lang om binnen te komen? Dan haken ze af. Tijdens vakantieperiodes kunt u het volgende doen:

  • Laat het lijken alsof het huis bewoond is. Zet bijvoorbeeld een timer op de lampen en vraag de buren om post weg te halen.
  • Vraag de buren om een oogje in het zeil te houden
  • Vertel niets over uw vakantie op sociale media

Kijk voor meer informatie over inbraak op politie.nl(externe link).

Is er ingebroken?

Is er bij u ingebroken? Doe dan altijd aangifte. Bel (0900) 88 44 of kijk op www.politie.nl(externe link). Ziet u iets verdachts? Bel 112. Schrijf het nummer van het kenteken op, of een beschrijving van de persoon.

Buurtpreventie

U kunt ook samen met buurtbewoners uw buurt veiliger maken. Kijk hiervoor op de pagina buurtpreventie.

Heling

Heling is het verkrijgen, bezitten of overdragen van een gestolen product. Dat is strafbaar. Ook het kopen van gestolen producten is heling, als u had kunnen vermoeden dat het om een gestolen product gaat. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als u tweedehands iets koopt voor een prijs die eigenlijk te mooi is om waar te zijn.

Wat kunt u doen?

  • Noteer het serienummer als u een (nieuw) product koopt. Dit nummer maakt het product uniek en traceerbaar.
  • Doe altijd aangifte bij diefstal. De politie(externe link) kan u dan helpen uw gestolen spullen terug te krijgen. Bovendien krijgt de politie meer inzicht in welke helers er zijn en hoe zij werken.
  • Check bij de aankoop van een tweedehands product op www.stopheling.nl(externe link) of via de ‘Stop heling’ app of het product als gestolen staat geregistreerd.

Digitale veiligheid

Heeft u een e-mail gekregen die u niet helemaal vertrouwt? Of een sms van een vriend of familielid waarin om geld wordt gevraagd? En weet u niet precies wat u moet doen? Op de website www.digitaalveiliglimburg.nl(externe link) kunt u terecht met al uw vragen over digitale veiligheid. Digitaal Veilig Limburg heeft ook een helpdesk die u op werkdagen kunt bellen tussen 9.00 en 16.00 uur. Het telefoonnummer is 085 0082790.

Identiteitsfraude

Als iemand met gestolen of vervalste identiteitsgegevens doet alsof hij u is, spreken we van identiteitsfraude. Diegene kan bijvoorbeeld geld van uw rekening halen, of overtredingen begaan op uw naam. Doe daarom altijd aangifte bij de politie. Kijk voor meer informatie over online identiteitsfraude op politie.nl(externe link).

Identiteitsfraude voorkomen

U kunt identiteitsfraude voorkomen door geen kopie van uw identiteitsbewijs af te geven. Of maak een veilige kopie van uw identiteitsbewijs. Een bedrijf of instelling mag alleen een kopie van u eisen als er een wettelijke verplichting is. Is een kopie niet verplicht, geef dan alleen door om welk bewijs het gaat, met het nummer. Bijvoorbeeld: paspoort, NWLFR3706.Als u wél een kopie afgeeft, kunt u misbruik voorkomen door op deze kopie te vermelden:

  • Dat het een kopie is
  • Aan welk bedrijf u de kopie geeft
  • De datum waarop u de kopie afgeeft

Maak daarnaast uw Burgerservicenummer(s) onleesbaar. Ben ook online altijd alert. Open geen verdachte e-mails en deel uw gegevens niet zomaar met anderen.

EHBO-cursus

Wilt u graag zelf weten wat u moet doen als iemand gewond raakt of onwel wordt? Volg dan een EHBO-cursus. Voor meer informatie kunt u terecht bij de volgende verenigingen:

Heeft u gevonden wat u zocht?