We wonen in een mooie omgeving boordevol klein geluk, groen, rust en ruimte. Een plek waar inwoners graag erop uit gaan en toeristen graag op bezoek komen. Dit willen we graag ook de komende jaren zo houden. Toerisme en recreatie spelen in onze gemeente een belangrijke rol. Het draagt bij aan ondernemerschap, werkgelegenheid en de leefbaarheid in onze dorpen. Daarom werkt de gemeente aan een nieuwe aanpak voor toerisme en recreatie. Dat doen we samen met onze inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners. 

Speerpunten

In de nieuwe aanpak voor recreatie en toerisme legt de gemeente speerpunten vast voor de komende vier jaar. Deze moeten ervoor zorgen dat Roerdalen aantrekkelijk en gastvrij blijft. En dat er bijvoorbeeld voldoende aandacht blijft voor de natuur. Daarnaast willen we ervoor zorgen dat de lusten en lasten van recreatie en toerisme voor onze inwoners in balans zijn. We kijken naar de verbinding tussen toerisme en recreatie. Zo bieden een skatebaan, de Kwiek beweegroute of activiteiten van verenigingen of ondernemers plezier voor beide doelgroepen. Ook kijken we naar trends en ontwikkelingen en de kansen hiervan voor recreatie en toerisme in onze gemeente.

Samen doen

Wethouder Jan Smits: “In onze omgevingsvisie staat al welke ontwikkelingen passen bij Roerdalen voor toerisme en recreatie. Binnen deze kaders kunnen we nog verschillende kanten op. We hebben hier zelf natuurlijk wel verschillende ideeën over. Maar we willen graag ophalen hoe onze ondernemers en inwoners erover denken. We willen het samen doen. Het doel van onze aanpak is trouwens niet persé om meer bezoekers te trekken. Het gaat ook om kwaliteit, een betere verdeling, langer verblijf of aanbod voor nieuwe doelgroepen.”

Focuspunten vanuit omgevingsvisie

 • Profileren Roerdalen vanuit toeristisch perspectief
 • Versterken recreatieve routenetwerk
 • Benutten mogelijkheden Belevingspark de Meinweg
 • Ruimte voor kleinschalige verblijfsrecreatie in het buitengebied
 • Focus op kwaliteit van verblijfsrecreatie
 • Bewaken balans tussen behoud en beleving van natuurwaarden
 • Faciliteren van initiatieven en concrete plannen die bijdragen aan deze focuspunten

Inbreng ophalen

De gemeente organiseert verschillende bijeenkomsten. Op zaterdag 4 februari tussen 9.30 en 12.30 uur is er een (in)loopbijeenkomst voor inwoners. Locatie is De Gitstappermolen, Gitstappermolenweg 3, Vlodrop. Aanmelden is niet nodig. Op maandag 6 februari en woensdag 8 februari is er een bijeenkomst voor ondernemers. Hier volgt nog een uitnodiging voor. Daarnaast zijn er gesprekken met samenwerkingspartners. Alle ideeën samen verwerkt de gemeente in een nieuw plan dat wordt opgenomen in de Kadernota 2024.

Meer weten?

Heeft u vragen over het nieuwe beleid voor recreatie en toerisme in Roerdalen? Neem dan contact op met Michiel Boers of Sem Litjens, beleidsmedewerkers Recreatie en Toerisme, via 0475 538 888. U kunt ook een e-mail sturen naar kleingeluk@roerdalen.nl.

Planning

 1. Nog te doen: 4 februari: inloopbijeenkomst inwoners -

  Op zaterdag 4 februari tussen 9.30 en 12.30 uur organiseren we een (in)loopbijeenkomst voor inwoners. Hier kunt u uw mening geven over recreatie en toerisme in Roerdalen. Een tip: neem uw wandelschoenen mee! Locatie: De Gitstappermolen, Gitstappermolenweg 3, Vlodrop. Aanmelden is niet nodig.
   

 2. Nog te doen: 6 februari: bijeenkomst ondernemers -

  Op maandag 6 februari van 19.30 tot 21.30 uur organiseren we een (in)loopbijeenkomst voor ondernemers. Hier kunt u uw mening geven over recreatie en toerisme in Roerdalen. Locatie: Nooit Gedacht, Diergaarderweg 4, Montfort. Aanmelden kan per mail: kleingeluk@roerdalen.nl

 3. Nog te doen: 8 februari: tweede bijeenkomst ondernemers -

  Op woensdag 8 februari van 10.30 tot 12.30 uur organiseren we een tweede bijeenkomst voor ondernemers. Hier kunt u uw mening geven over recreatie en toerisme in Roerdalen. Locatie: Oetsjpanning De Meuleberg, Waterschei 71, Melick. Aanmelden kan per mail: kleingeluk@roerdalen.nl

 4. Nog te doen: 14 maart: bijeenkomst gemeenteraad -

  Tijdens deze bijeenkomst op 14 maart informeren we raadsleden over wat we hebben opgehaald bij inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners. Raadsleden kunnen meedenken en vragen stellen. Aanmelden: alleen voor raadsleden via de griffier.

 5. Nog te doen: Mei: opstellen plan -

  We maken in mei een rapportage van het (digitale) onderzoek om te delen met de alle deelnemers. We verwerken alle  gegevens die we opgehaald hebben bij inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners in ons nieuwe plan. 

 6. Nog te doen: Mei: definitief plan -

  De gemeenteraad stelt het uiteindelijke plan vast. Dit zal waarschijnlijk in de raadsvergadering van eind mei zijn.