We wonen in een mooie omgeving boordevol klein geluk, groen, rust en ruimte. Een plek waar inwoners graag erop uit gaan en toeristen graag op bezoek komen. Dit willen we graag ook de komende jaren zo houden. Toerisme en recreatie spelen in onze gemeente een belangrijke rol. Het draagt bij aan ondernemerschap, werkgelegenheid en de leefbaarheid in onze dorpen. Daarom werkt de gemeente aan een nieuwe aanpak voor toerisme en recreatie. Dat doen we samen met onze inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners.  

Speerpunten

In de nieuwe aanpak voor recreatie en toerisme legt de gemeente speerpunten vast voor de komende vier jaar. Deze moeten ervoor zorgen dat Roerdalen aantrekkelijk en gastvrij blijft. En dat er bijvoorbeeld voldoende aandacht blijft voor de natuur. Daarnaast willen we ervoor zorgen dat de lusten en lasten van recreatie en toerisme voor onze inwoners in balans zijn. 

We kijken naar de verbinding tussen toerisme en recreatie. Zo bieden een skatebaan, de Kwiek beweegroute of activiteiten van verenigingen of ondernemers plezier voor beide doelgroepen. Ook kijken we naar trends en ontwikkelingen en de kansen hiervan voor recreatie en toerisme in onze gemeente.

Samen doen

Wethouder Jan Smits: “In onze omgevingsvisie staat al welke ontwikkelingen passen bij Roerdalen voor toerisme en recreatie. Binnen deze kaders kunnen we nog verschillende kanten op. We hebben hier zelf natuurlijk wel verschillende ideeën over. Maar we willen graag ophalen hoe onze ondernemers en inwoners erover denken. We willen het samen doen. Het doel van onze aanpak is trouwens niet persé om meer bezoekers te trekken. Het gaat ook om kwaliteit, een betere verdeling, langer verblijf of aanbod voor nieuwe doelgroepen.”

Focuspunten vanuit omgevingsvisie

 • Profileren Roerdalen vanuit toeristisch perspectief
 • Versterken recreatieve routenetwerk
 • Benutten mogelijkheden Belevingspark de Meinweg
 • Ruimte voor kleinschalige verblijfsrecreatie in het buitengebied
 • Focus op kwaliteit van verblijfsrecreatie
 • Bewaken balans tussen behoud en beleving van natuurwaarden
 • Faciliteren van initiatieven en concrete plannen die bijdragen aan deze focuspunten

Inbreng ophalen

De gemeente heeft in februari 2023 verschillende bijeenkomsten georganiseerd voor inwoners en ondernemers om inbreng op te halen. Daarnaast zijn er gesprekken met samenwerkingspartners. We hebben ook een enquête uitgevoerd. De resultaten van al deze inbreng vindt u hieronder. We verwerken alle ideeën in een nieuw plan.

Meer weten?

Heeft u vragen over het nieuwe beleid voor recreatie en toerisme in Roerdalen? Neem dan contact op met Michiel Boers of Sem Litjens, beleidsmedewerkers Recreatie en Toerisme, via 0475 538 888. U kunt ook een e-mail sturen naar kleingeluk@roerdalen.nl.

Planning

 1. Afgerond: 4 februari: inloopbijeenkomst inwoners -

  Op zaterdag 4 februari tussen 9.30 en 12.30 uur organiseerden  we een (in)loopbijeenkomst voor inwoners bij De Gitstappermolen in Vlodrop. Via een kleine wandeltocht gaf u door middel van een enquête uw mening over recreatie en toerisme in Roerdalen. 

 2. Afgerond: 6 februari: bijeenkomst ondernemers -

  Op maandag 6 februari van 19.30 tot 21.30 uur organiseerden we een bijeenkomst voor ondernemers bij Nooit Gedacht in Montfort. Hier gaven ondernemers hun mening  over recreatie en toerisme in Roerdalen. 

 3. Afgerond: 8 februari: tweede bijeenkomst ondernemers -

  Op woensdag 8 februari van 10.30 tot 12.30 uur organiseerden we een tweede bijeenkomst voor ondernemers bij Oetsjpanning De Meuleberg in Melick. Ook hier gaven ondernemers hun mening geven over recreatie en toerisme in Roerdalen. 

 4. Afgerond: 14 maart: bijeenkomst gemeenteraad -

  Tijdens deze bijeenkomst op 14 maart informeerden we raadsleden over wat we hebben opgehaald bij inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners. Raadsleden dachten met ons mee en stelde vragen over de resultaten uit de ophaalrondes. 

 5. Momenteel bezig: Mei: opstellen plan -

  We maakten in maart een rapportage van het (digitale) onderzoek om te delen met de alle deelnemers. We verwerken alle  gegevens die we opgehaald hebben bij inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners in ons nieuwe plan. 

 6. Nog te doen: Mei: definitief plan -

  Het College stelt het uiteindelijke plan vast. Dit zal waarschijnlijk in de collegevergadering van 9 mei zijn.