We wonen in een mooie omgeving boordevol klein geluk, groen, rust en ruimte. Een plek waar inwoners graag erop uit gaan en toeristen graag op bezoek komen. Dit willen we graag ook de komende jaren zo houden. Toerisme en recreatie spelen in onze gemeente een belangrijke rol. Het draagt bij aan ondernemerschap, werkgelegenheid en de leefbaarheid in onze dorpen. De gemeente heeft op 9 mei een nieuw beleidskader vastgesteld.  Dit beleidskader hebben we samen met onze inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners opgesteld.  

Speerpunten en visie

In de nieuwe aanpak voor recreatie en toerisme legt de gemeente speerpunten vast voor de komende vier jaar. De speerpunten zijn:

 1. Versterken
 2. Vernieuwen en innoveren
 3. Samenwerken
 4. Positioneren

Visie

De speerpunten moeten ervoor zorgen dat Roerdalen aantrekkelijk en gastvrij blijft. En dat er bijvoorbeeld voldoende aandacht blijft voor de natuur. We willen dat recreatie en toerisme in Roerdalen tiptop in orde is. En we vinden het belangrijk dat onze ondernemers economisch voordeel hebben van recreatie en toerisme, maar alleen als dit in balans blijft met de kleinschaligheid van onze gemeente. Daarnaast willen we ervoor zorgen dat de lusten en lasten van recreatie en toerisme voor onze inwoners in balans zijn. 

Uitvoeringsplan

Als vervolgstap op het beleid, stellen we een uitvoeringsplan op. Hierin staat precies wat we gaan doen om te werken aan onze visie. Dit bepalen we samen met onze inwoners, ondernemers, partners en gemeenteraadsleden. Samen denken we onder andere na over wat prioriteit heeft, we nog meer kunnen doen en wat we vooral niet moeten doen.

Samen doen

Wethouder Jan Smits: “In onze omgevingsvisie staat al welke ontwikkelingen passen bij Roerdalen voor toerisme en recreatie. Binnen deze kaders kunnen we nog verschillende kanten op. We hebben hier zelf natuurlijk wel verschillende ideeën over. Maar we willen graag ophalen hoe onze ondernemers en inwoners erover denken. We willen het samen doen. Het doel van onze aanpak is trouwens niet persé om meer bezoekers te trekken. Het gaat ook om kwaliteit, een betere verdeling, langer verblijf of aanbod voor nieuwe doelgroepen.”

Meer weten?

Heeft u vragen over het nieuwe beleid voor recreatie en toerisme in Roerdalen? Neem dan contact op met Michiel Boers of Sem Litjens, beleidsmedewerkers Recreatie en Toerisme, via 0475 538 888. U kunt ook een e-mail sturen naar kleingeluk@roerdalen.nl.

Planning

 1. Afgerond: Nieuw beleidskader vastgesteld -

  Op 9 mei stelde het College het 'Beleidskader recreatie en toerisme gemeente Roerdalen 2023- 2027' vast. Wat nu volgt is het opstellen van een plan waarin staat wat we precies gaan doen als uitwerking van dit beleid. Bekijk het beleidskader op overheid.nl(externe link). Wilt u liever het digitale bestand ontvangen? Stuur dan een e-mail naar sem.litjens@roerdalen.nl

 2. Afgerond: Vervolgbijeenkomst inwoners, ondernemers en partners -

  Op 9 en 10 oktober gingen we in gesprek met onze inwoners, ondernemers en partners over het vervolg. Met het beleidskader hebben we samen onze visie met daarbij behorende speerpunten vastgesteld. Nu is het tijd voor de volgende stap: wat gaan we concreet doen? Waar ligt de prioriteit? Welke goede ideeën leven er bij onze inwoners, ondernemers en partners? Het resultaat van deze bijeenkomsten wordt meegenomen in het uitvoeringsplan.

 3. Afgerond: Bijeenkomst gemeenteraad -

  We hebben het uitvoeringsplan besproken met de gemeenteraad. Ook zij kregen de mogelijkheid om mee te denken. Ook deze resultaten verwerken we in het uitvoeringsplan. Vervolgens wordt dit uitvoeringsplan weer vastgesteld door het College.

 4. Afgerond: November: begrotingsvergadering  -

  In de begrotingsvergadering besliste de gemeenteraad over de extra middelen die beschikbaar worden gesteld voor de uitvoering. Zij besloten dat we voor de uitvoering van het beleidskader recreatie en toerisme voor vier jaar lang € 80.000 per jaar extra ontvangen.

 5. Nog te doen: Vóór 31 december: College bespreekt uitvoeringsplan -

  In december bespreekt het College het uitvoeringsplan. Hierin staat precies wat we de komende jaren gaan doen op het gebied van recreatie en toerisme.