Kadernota

In de Kadernota legt de gemeenteraad de uitgangspunten voor de nieuwe begroting vast. Dit gebeurt aan de hand van ontwikkelingen op het gebied van financiën en wetgeving.

Jaarstukken

In de jaarstukken wordt de programmabegroting geëvalueerd. Met de jaarstukken legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad. De jaarstukken geven antwoord op de vragen: hebben we bereikt wat we wilden bereiken, hebben we gedaan wat we moesten doen en heeft het gekost wat het mocht kosten? 

Coalitieakkoord 2022-2026

In het coalitieakkoord vindt u de belangrijkste uitgangspunten waar de gemeenteraad de komende jaren naartoe wil werken. Alle raadsfracties hebben meegewerkt en meegedacht. We nodigen inwoners uit om het programma samen met ons in de praktijk te brengen. Bekijk hier de belangrijkste speerpunten uit het coalitieakkoord 2022-2026

Heeft u gevonden wat u zocht?