Het college, de raad en de commissies houden diverse vergaderingen per jaar. De commissievergaderingen en raadsvergaderingen kunt u meestal bijwonen, collegevergaderingen niet. Soms besluit de gemeenteraad dat bepaalde informatie geheim is. Dan vindt een besloten vergadering plaats, die u niet kunt bijwonen.

Samen Doen!: Raadsvergaderingen voorbereiden

Logo Samen Doen!

 

 

 

 

De gemeenteraad wil voortaan de voorbereiding van raadsvergaderingen samen doen met inwoners, specialisten en medewerkers. Daarom starten we met een proef: de Beeldvormende bijeenkomst. Dat is een nieuwe manier van vergaderen, waarmee we de kwaliteit van de gemeenteraadsvergadering verder willen verbeteren. Komt u ook?

Lees alles over de Beeldvormende bijeenkomst.