Gemeente Roerdalen vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Daarom streven we naar een gebruiksvriendelijke en toegankelijke website voor iedere websitebezoeker. Er zijn veel kleine en grote maatregelen nodig om ervoor te zorgen dat de online diensten die wij aanbieden gebruiksvriendelijk en toegankelijk zijn. Daarom verbeteren wij gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid in kleine stapjes.
 

Bekijk de toegankelijkheidsverklaring of lees hieronder welke maatregelen we al genomen hebben, en welke maatregelen nog op de planning staan.


Mist u nog iets op de planning of heeft u nog suggesties voor het verbeteren van de toegankelijkheid of de gebruiksvriendelijkheid? Geef dit dan door via de knop ‘Uw mening’ rechtsonder, of stuur een e-mail naar webmaster@roerdalen.nl.

Wat we al doen of gedaan hebben

Het volgende doen we al of hebben we al gedaan om de website toegankelijker en gebruiksvriendelijker te maken:

 

 • De toegankelijkheid en kwaliteit van de website wordt gemonitord. Hiervoor gebruiken we de tool SiteImprove. Deze tool kan ongeveer 20 – 25% van alle toegankelijkheidsproblemen opsporen. Daarnaast spoort de tool doodlopende links, spelfouten of moeilijke teksten op. Zowel voor toegankelijkheid, als voor de kwaliteit van de website berekent de applicatie een score. We streven ernaar een score van minimaal 90 uit 100 aan te houden. Deze score ligt ver boven de gemiddelde score in Nederland.
 • Pdf documenten die langer dan 3 maanden op de website staan, maken we toegankelijk. Een groot deel van deze documenten is inmiddels al toegankelijk gemaakt. Uitzondering hierop zijn de pdf documenten die in het raadsinformatiesysteem en op de website www.kleingelukuitroerdalen.nl staan. Wat we met de documenten in het raadsinformatiesysteem doen, beslissen we op een later moment. Omdat de website www.kleingelukuitroerdalen.nl wordt vernieuwd of komt te vervallen, investeren we op dit moment niet in de documenten op die website.
 • In het design van de website zijn alle toegankelijkheidsproblemen opgelost voordat de website live ging (april 2019). Nieuwe toegankelijkheidsproblemen die zich voordoen melden we bij de leverancier. Deze melding mag niet gesloten worden, voordat het probleem naar tevredenheid is opgelost.
 • We maken webteksten zo eenvoudig, kort en duidelijk mogelijk. Verder schrijven we actief, maken we korte zinnen en laten we onnodige informatie weg. Heldere taal is voor ons erg belangrijk. We streven ernaar dat bijna alle teksten op B1 niveau geschreven zijn. Niet alleen op de website, maar ook in onze brieven. Dat controleren we met het programma ‘Klinkende taal’. We controleren elkaars teksten wanneer mogelijk. Verder laten we regelmatig webteksten controleren door onze Taalambassadeurs.  Voor sommige onderwerpen is het lastig om teksten op B1 niveau te schrijven. Als de doelgroep dit toelaat, kunnen we ervoor kiezen om voor deze teksten B2 niveau aan te houden.
 • Video’s die we op de website plaatsen, zijn voorzien van een ondertiteling. Uitzondering hierop zijn de video’s van de raadsvergaderingen in het raadsinformatiesysteem. Deze zijn later aan de beurt.
 • Voor het design en de inrichting van de website is de hulp ingeroepen van inwoners. Zij hebben het design gekozen en het prototype getest voordat de website gepubliceerd werd.
 • Er zijn verschillende mogelijkheden om feedback over de website in te sturen. Bijvoorbeeld de knop ‘Uw mening’ rechtsonder op elke pagina.
 • We hebben een 0-meting op toegankelijkheid laten uitvoeren door Stichting Accessibility op 27 november 2019. Met de uitkomsten zijn we aan de slag gegaan. Een groot deel van de toegankelijkheidsproblemen die uit de 0-meting naar voren kwamen, is inmiddels aangepakt en opgelost. Zodra we het gevoel hebben alle toegankelijkheidsproblemen opgelost te hebben waarvan we weten dat ze er zijn, zullen we opnieuw een meting laten uitvoeren.

Wat we nog gaan doen

We gaan het volgende doen om de website nog toegankelijker en gebruiksvriendelijker te maken:

 • Pdf documenten op de website gaan we verminderen. Waar mogelijk maken we formulieren die online in te vullen en te versturen zijn, of zetten we tekst rechtstreeks op de website. Sommige documenten zullen helemaal niet meer terugkeren op de website.
 • Video’s van de raadsvergaderingen die op het raadsinformatiesysteem staan, gaan we ondertitelen.
 • Documenten die in het raadsinformatiesysteem staan, zijn op dit moment nog niet toegankelijk. Wat we met deze documenten gaan doen, is nog onduidelijk.
 • We vragen onze websitebezoekers om onze website te onderzoeken op gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid. We streven ernaar twee keer per jaar een enquête te houden. Ook zullen we regelmatig gebruikers van de website uitnodigen voor één op één onderzoek. Verder zullen we bij het ontwikkelen van de digitale dienstverlening specifiek om feedback vragen. Bijvoorbeeld bij het nieuwe systeem voor meldingen openbare ruimte en het digitaal beschikbaar maken van formulieren.
 • We streven ernaar (digitale) toegankelijkheid en gebruiksgemak zoveel mogelijk op te nemen in contracten, afspraken en inkoopvoorwaarden wanneer deze opnieuw opgesteld worden.
 • De website www.kleingelukuitroerdalen.nl wordt vernieuwd of komt te vervallen. Het streven is om in de tweede helft van 2020 hierover te beslissen. Als de website wordt vernieuwd, pakken we dit in 2021/2022 op. Bij het vernieuwen houden we dan rekening met gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid, zoals we dat ook bij de hoofdwebsite doen en hebben gedaan.