Gemeente Roerdalen is een van de eerste gemeenten in Nederland die werken aan geluk. Ons doel is om bij te dragen aan het geluk en de levensvoldoening van onze inwoners. Het gaat over de vraag hoe tevreden mensen zijn met hun leven als geheel. We willen het mogelijk maken dat meer geluk voor meer mensen makkelijker bereikbaar wordt. Dit doen we vanuit de kernwaarden vertrouwen en verantwoordelijkheid, respect en gelijkwaardigheid. Deze waarden vormen de basis voor de samenwerking met onze gemeenschap en de ontwikkeling van onze eigen organisatie. 

Geluk is voor ons verbonden aan de ontwikkeling naar een andere overheid. We werken aan de vernieuwing van het lokale bestuur. Als gemeente willen wij het goede voorbeeld geven. Door het zijn van een respectvolle en gelijkwaardige gesprekspartner voor onze inwoners en ondernemers. Dit vraagt om veranderingen van onze manier van werken, houding en gedrag. Samen met onze inwoners zoeken we naar een nieuwe rolverdeling tussen de gemeenten en de gemeenschap. We willen het mogelijk maken dat iedereen mee kan doen in onze samenleving en dat vertrouwen in de overheid en tussen onze inwoners groeit. Samen doen!

Gelukscoördinator

De gemeente Roerdalen heeft een gelukscoördinator (Laurens Bijl) die vanuit de directie leiding geeft aan deze ontwikkeling. Zijn rol is het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie te adviseren, uit te dagen en te begeleiden in de vertaling van geluk Speerpunten zijn verbetering van de communicatie, dienstverlening, overheids- en burgerparticipatie en deregulering.

Werkconferentie Werken aan geluk

Wij willen het werken aan het groter maken van geluk en de vernieuwing van onze organisatie graag delen met gemeenten in Nederland, Duitsland en België. Daarom organiseerden wij op 30 november 2018 de werkconferentie ‘Werken aan geluk, op weg naar een andere overheid’. Op de website van de conferentie vindt u meer informatie zoals interviews met Leo Bormans en Jan Terlouw. 

Geluksmagazine

De gemeente Roerdalen heeft een geluksmagazine gemaakt. Voor en door medewerkers en ook interessant voor mensen van buiten onze organisatie. Omdat we trots zijn op de beweging die op gang gekomen is in onze dorpen en in onze organisatie. Onze medewerkers delen in dit tijdschrift hun verhaal. Kleine en grote voorbeelden en ervaringen waarin zij met elkaar en met inwoners werken aan geluk en levensvoldoening van alle mensen in Roerdalen. En aan vernieuwing van de manier waarop de inwoners, ambtenaren en bestuurders samen vorm geven aan het Roerdalense bestuur. Een levend(ig)e gemeente, dichtbij, als onderdeel van de samenleving. Met dit tijdschrift laten we zien hoe we hieraan in Roerdalen werken.

Werkgeluk

Werken aan een andere overheid betekent ook een organisatieverandering. Medewerkers krijgen meer ruimte en vertrouwen om zelf zaken aan te pakken. Gelukkig zijn in het werk gaat om geboekte resultaten en de relatie met collega’s. Het is belangrijk dat medewerkers de mogelijkheid hebben om het werk goed te doen en dat ze zelf mogen bepalen hoe ze het werk doen. We werken in Roerdalen daarom in een platte organisatie, zodat verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie zit. 

De beste manier om zelf gelukkiger te worden in het werk is (mee)helpen aan het geluk van collega’s. Kleine positieve acties en verrassingen dragen hieraan bij. Daarom werken we in Roerdalen aan een positieve werkomgeving. Aandacht voor de goede voorbeelden, denken in mogelijkheden, waarderen wat er al is en hierop doorgaan. We nodigen medewerkers uit om stil te staan bij hun passie en talent en hun persoonlijke waarden en deze te verbinden met onze missie: bijdragen aan het geluk van alle mensen in onze gemeente. Zowel in de zes dorpen als in het gemeentehuis zelf. 

Klein geluk uit Roerdalen

Geluk is een beetje maakbaar. Dat heb je voor een deel zelf in de hand. In Roerdalen werken we onder de vlag van ‘Klein Geluk uit Roerdalen’ aan het groter maken van geluk. Het begon jaren geleden vooral op het gebied van toerisme en ontspanning. Nu ontstaan er uit de ‘klein geluk’ gedachte steeds meer mooie sociale en maatschappelijke nieuwe ideeën en verbindingen. Beseffen dat je kunt (mee)helpen aan het geluk van een ander staat centraal. We willen inwoners en bezoekers raken met dit doel. 

Geluksplekken

De geluksplekken bieden inwoners en bezoekers op een laagdrempelige manier de mogelijkheid om bewust stil te staan bij geluk. Onze inwoners nomineerden meer dan 200 verschillende plekken, waar uit we er 26 kozen. Bij elke plek staat een geluksbord met een omschrijving van de plek van geluk en kleine opdrachten om te werken aan je eigen geluk of dat van een ander. Er zijn mooie wandel- en fietsroutes rondom de geluksplekken. Ook ligt er bij elke plek een geocache verstopt. Voor kinderen zijn er zes speciale kindergeluksplekken. Meer informatie staat op onze speciale website

Heeft u gevonden wat u zocht?