Klein Geluk uit Roerdalen is de naam die we geven aan het vergroten van geluk in onze gemeente. Ons doel is om bij te dragen aan het geluk en de levensvoldoening van inwoners én bezoekers van onze gemeente. Dit doen we vanuit de kernwaarden vertrouwen en verantwoordelijkheid, respect en gelijkwaardigheid. Deze waarden vormen de basis voor de samenwerking met onze gemeenschap en de ontwikkeling van onze eigen organisatie.

Een van de eersten

Gemeente Roerdalen is een van de eerste gemeenten in Nederland die werken aan geluk. Dat deden we in het begin vooral op het gebied van toerisme en recreatie. Maar al snel ontdekten we dat geluk voor ons veel meer betekent. Inmiddels zien we vanuit de ‘klein geluk’ gedachte diverse mooie initiatieven ontstaan in onze gemeente. Beseffen dat je een bijdrage kunt leveren aan het geluk van een ander staat hierbij centraal. Bekijk hieronder de video met de titel 'Werken aan Geluk in Roerdalen'. 

Uitgeschreven tekst video 'Werken aan geluk'

00:00:15
Voice-over: Welkom in Roerdalen, waar inwoners, gemeenten, ondernemers en verenigingen samenwerken aan geluk. We nemen je in vogelvlucht mee in onze ontwikkeling. Het begon in 2010 met een koersbepaling en de vraag: wat voor gemeenten willen we zijn? Roerdalen staat voor natuur, rust en ruimte, met karakteristieke dorpen en een rijk verenigingsleven. Samen met ondernemers bedachten we de slogan Klein Geluk uit Roerdalen, vanuit het idee dat geluk vooral in de kleine dagelijkse dingen zit. Daarbij werden we geïnspireerd door het land Bhutan. Bhutan werkt met Bruto Nationaal Geluk als graadmeter voor de ontwikkeling van het land. In 2012 ontvingen we een regeringsdelegaties van Bhutan in Roerdalen. We ondertekenden een verklaring van geluk, die iedereen uitnodigt bij te dragen aan geluk, en zich niet alleen te richten op het vergroten van de welvaart. Hierdoor begon Klein Geluk al een beetje te groeien. Het was voor Leo Bormans aanleiding om contact met ons te zoeken. Leo Bormans is bekend van zijn boeken over geluk, boeken waarin hij de inzichten uit de gelukswetenschap toegankelijk heeft gemaakt voor een groot publiek. Het gaat over het inzicht dat geluk een beetje maakbaar is. Samen met Leo realiseerden we begin 2015 de geluksplekken die door onze inwoners waren genomineerd, en speciale kindergeluksplekken en een speurtocht voor het letterlijke Kleine Geluk.

00:02:00
Voice-over: De inzichten uit de wetenschap over wat gelukkig maakt, hielpen ons de brug te slaan naar het gemeentelijk beleid. Het gemeentebestuur koos als missie te willen bijdragen aan geluk en levensvoldoening van alle mensen in Roerdalen. We vertaalden de inzichten uit de wetenschap naar vier kernwaarden: respect en gelijkwaardigheid, vertrouwen, en verantwoordelijkheid. Ons gemeentebestuur benoemde drie speerpunten: zorgen dat iedereen mee kan doen, vergroten van autonomie en zelfsturing, en vergroten van vertrouwen, zowel in de gemeente als tussen inwoners onderling.

00:02:40
Voice-over: Dit is de basis waarop we samen met inwoners, ondernemers en verenigingen werken aan vernieuwing van het lokale bestuur. Er ontstaat een beweging waarin steeds meer inwoners aansluiten, verantwoordelijkheid nemen en samen bouwen aan de toekomst van onze mooie gemeente: samendoen.

00:02:59
Sabrina Martin: Dat maakt de samenwerking bijzonder, omdat je geen zichtbare grens mee hebt. Het thema geluk [onhoorbaar 00:03:09] ons.

00:03:13
Anja Twiss: Ik vind doordat wij de eenzaamheid en de armoede proberen aan te pakken, dat wij mensen bij elkaar brengen.

00:03:21
Anneke Veelen: Ik ben er heel trots op dat vooral de drempel tussen de gemeente en de bevolking verbeterd is.

00:03:29
Louis Op de Kamp: Je krijgt toch hulp en steun van een gemeente die zegt van: "Waar de inwoners zelf mee komen, is belangrijk en waar het kan, helpen wij"

00:03:40
Voice-over: Tijdens de jaarlijkse geluksdag organiseren we kleine en grote activiteiten rondom het vergroten van geluk, voor en door inwoners en ondernemers.

00:03:54
Voice-over: In onze organisatie vormen de kernwaarde, de basis van de organisatieontwikkeling en de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. We werken waardegedreven en nodigen collega's uit zich vanuit hun persoonlijke waarde te verbinden aan de waarde van de organisatie.

00:04:13
Jan L'Ortije: Waar ik altijd van gedroomd heb, dat is een overheid die echt dienend is, die echt verbonden is met de gemeenschap, en daar wel onderdeel van is. Daar hebben we de afgelopen acht jaar heel hard aan gewerkt hier in Roerdalen, onder de noemer van geluk.

00:04:31
Angeline Lodewick: Toen ik ontdekte dat de gemeente als missie had om bij te dragen aan het geluk van haar inwoners, creëerde dat bij mij een wow-gevoel. Want wat is er nu mooier om daaraan te mogen bijdragen?

00:04:45
Jan  Trommelen: In een gesprek van mens tot mens, samen zoeken naar de goede oplossing.

00:04:51
Loubna Azhimi: Werken aan geluk betekent voor mij, de vrijheid hebben om samen met inwoners en instellingen vorm te geven aan beleid.

00:05:01
Voice-over: Begin 2018 verschijnt ons Geluksmagazine, waarin medewerkers en bestuurders verhalen delen over hoe zij werken aan geluk. Zo is de afgelopen jaren een beweging ontstaan waarin persoonlijke ontwikkeling, organisatieontwikkeling en gemeenschapsontwikkeling samengaan en elkaar versterken. We zijn op weg naar een andere overheid die midden in de samenleving staat, een partnerschap tussen inwoners, ondernemers, gemeentebestuur en gemeentelijke organisatie om bij te dragen aan geluk van alle mensen in Roerdalen.

Andere rolverdeling

Geluk is voor ons nauw verbonden met de rolverdeling tussen de gemeente en onze inwoners. Samen zoeken we de komende jaren naar een nieuwe rolverdeling, waarbij de gemeente mét in plaats van vóór inwoners werkt. We willen mogelijk maken dat iedereen mee kan doen in onze samenleving en dat het vertrouwen in de overheid en tussen onze inwoners groeit. Want, Roerdalen zijn we samen!  Kijk ook eens op de webpagina over Samen doen!

Heeft u gevonden wat u zocht?