Deze pagina heeft tot doel u te informeren over hoe de gemeente Roerdalen omgaat met persoonsgegevens. Bij het verwerken van persoonsgegevens wordt Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gevolgd.