Deze pagina heeft tot doel u te informeren over hoe de gemeente Roerdalen omgaat met persoonsgegevens. Bij het verwerken van persoonsgegevens wordt Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gevolgd.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een natuurlijk persoon. Een voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een adres. Maar ook een e-mailadres of een kenteken kan een persoonsgegeven zijn. Gemeente Roerdalen verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten en/of u persoonsgegevens aan ons verstrekt. Hieronder een deel van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Burgerservicenummer
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN
 • Etc.

Bijzondere persoonsgegevens

Met bijzondere persoonsgegevens gaan we nog zorgvuldiger om. We nemen daarvoor aanvullende passende maatregelen. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld politieke overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, genetische en biometrische gegevens, seksuele voorkeur, medische en financiële gegevens en informatie over iemands gedrag.

Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag

Gemeente Roerdalen verwerkt persoonsgegevens  als wij hier een wettelijke grondslag voor hebben volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)(externe link). Dat betekent dat we persoonsgegevens mogen verwerken als u daarvoor toestemming geeft. Voor het uitvoeren van een overeenkomst, wettelijke verplichting of publiekrechtelijke taak. Of als er sprake is van een vitaal of gerechtvaardigd belang.

We verwerken persoonsgegevens met een bepaald doel. Dat heet een verwerkingsdoel. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de volgende doelen:

 • Het sturen van een digitale nieuwsbrief
 • Het verzenden van een online formulier
 • Het online maken van een afspraak
 • Het verlenen van een vergunning

Hoelang bewaren we gegevens?

Gemeente Roerdalen bewaart persoonsgegevens niet langer dan echt nodig is. Of niet langer dan wettelijk geregeld is. En alleen voor het doel waarvoor de gegevens bedoeld zijn. 

Delen met anderen

Gemeente Roerdalen verstrekt uw gegevens niet zomaar aan anderen. We verstrekken uw gegevens alleen als dat nodig is. Om voor u te kunnen doen wat u van ons vraagt. Of als het een wettelijke verplichting is. Soms verwerken andere organisaties uw gegevens in opdracht van ons om iets voor u te kunnen doen. Met deze organisaties sluiten we een verwerkersovereenkomst. Zo zorgen we dat deze organisaties veilig en vertrouwelijk omgaan met uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor het delen van deze gegevens.

Beveiliging

Wij nemen maatregelen om misbruik, verlies, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Zo voldoen we aan de geldende beveiligingsnormen voor gemeentes. Die staan in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). En dat is opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid(externe link).

Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren of te verwijderen. Zover dit wettelijk mag. U kunt schriftelijk per brief of e-mail, of via een online aanvraag om inzage vragen. U moet bewijzen wie u bent en aantonen dat het gaat om uw gegevens. We nemen contact met u op over hoe u zich kunt legitimeren. U mag niet de gegevens van andere personen inzien.

We behandelen uw verzoek zo snel mogelijk. De behandeltermijn is in ieder geval binnen een maand nadat we uw verzoek hebben gekregen. Is uw vraag erg complex dan kan de termijn verlengd worden met twee maanden. Dat laten we u weten binnen een maand nadat we uw verzoek hebben gekregen.

Klacht

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente Roerdalen? Neem dan contact op met de privacy coördinator of de Functionaris Gegevensbescherming van gemeente Roerdalen. De contactgegevens staan onder aan deze pagina. Bent u niet tevreden met de reactie van de gemeente over uw privacy-rechten? Dan heeft u verschillende mogelijkheden. U kunt een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)(externe link). U kunt ook naar de Nationale ombudsman(externe link) stappen.

Bezwaar

Bent u het niet eens met een genomen beslissing / besluit? Of nemen we maar geen besluit over uw verzoek? Dan kunt u bezwaar maken. Kijk voor meer informatie hierover op de pagina bezwaar maken. Dit staat ook in de brief waarin we het besluit aan u laten weten. Na een bezwaar is er nog de mogelijkheid voor beroep bij de rechter.

Zelf doen: Privacyrechten

Kijk op de pagina van de Autoriteit Persoonsgegevens over privacyrechten(externe link) voor meer informatie over uw rechten.

Cookies

Gemeente Roerdalen gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarvoor hoeft u geen toestemming te geven(externe link). Een cookie is een klein tekstbestand. Dat wordt bij het eerste bezoek aan deze website opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn nodig voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website goed werkt en herinneren uw voorkeursinstellingen. Hiermee kunnen wij onze website zo goed mogelijk laten werken.  

Daarnaast plaatsen we cookies die informatie over het algemene gebruik van onze website verzamelen. Zo kunnen we de website beter maken. Zodat bijvoorbeeld informatie goed te vinden is. We slaan geen persoonlijke gegevens van u op. IP-adressen worden automatisch anoniem gemaakt. En we kunnen pagina’s die bekeken zijn achteraf niet koppelen aan een bepaald IP-adres. Voor de statistieken maken we gebruik van Piwik (SIM Analytics) en SiteImprove.

U kunt zich afmelden voor cookies. U moet uw internetbrowser dan zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Privacybeleid gemeente Roerdalen

Wilt u meer informatie over hoe wij als gemeente omgaan met persoonsgegevens? Bekijk dan het privacybeleid(externe link).

Contact

Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Of wilt u een melding doen van een (vermoeden van) een datalek of privacy misstanden? Neem dan contact op met onze Privacy Coördinator of met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG).