Bent u het niet eens met een besluit van ons? Bijvoorbeeld met het verlenen of afwijzen van een vergunning? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken.