Hoe ziet Roerdalen er over twintig jaar uit? Hoe kunnen mensen hier gezond, goed en veilig wonen en bewegen? En hoe blijft de gemeente goed bereikbaar en economisch welvarend? Op deze pagina leest u alles over onze plannen voor Roerdalen.

Omgevingsvisie

In de omgevingsvisie geven inwoners, ondernemers, bezoekers en de gemeente aan wat ze samen -met elkaar- belangrijk vinden voor Roerdalen. Nu én in de toekomst. Dit kan bijvoorbeeld over natuur en milieu gaan, maar ook over wonen, verkeer of gezondheid. Soms zijn dit zaken waar we trots op zijn en die we graag willen behouden en verbeteren. Maar er zijn ook zaken die mooier, beter of veiliger kunnen.

Als de Omgevingswet ingaat, is er één omgevingsvisie voor de hele gemeente. Eén visie over natuur, milieu, ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer. Er wordt ook rekening gehouden met leefbaarheid en gezondheid. Deze plannen staan nu in aparte beleidsdocumenten. Bijvoorbeeld in een structuurvisie, een woonvisie enzovoort. Bekijk hieronder het filmpje over de omgevingsvisie.

Samen doen: omgevingsvisie Roerdalen 2050

We hebben samen met inwoners, ondernemers en bezoekers gewerkt aan het opstellen van onze omgevingsvisie. Met al deze inbreng hebben we de omgevingsvisie Roerdalen 2050 opgesteld. Bekijk de omgevingsvisie op www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) (code: NL.IMRO.1669.VISIEROERDALEN2050-VA01.) Heeft u nog vragen over de omgevingsvisie? Stuur dan een e-mail naar omgevingswet@roerdalen.nl.

Omgevingsplan en omgevingsvergunning

De volgende stap is het uitwerken van de omgevingsvisie in één omgevingsplan. Hierin komen alle gemeentelijke regels te staan, die maken wat er mogelijk is in een gebied. Het omgevingsplan vervangt de bestemmingsplannen en verschillende verordeningen over geluid, milieu, water en gezondheid.

Ook is er straks nog maar één omgevingsvergunning. Deze vervangt de verschillende soorten omgevingsvergunningen van nu. Denk aan de omgevingsvergunning voor bouwen, kappen of uitvoeren van werken.

Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2022 - 2025

Onze visie op wonen hebben we opgeschreven. Deze staat in de Structuurvisie Wonen Midden-Limburg. Dit is de basis voor ons beleid op het gebied van wonen. Bouwbedrijven, woningcorporaties, ondernemers en inwoners kunnen de Structuurvisie als handleiding gebruiken. We hebben de visie samen met een aantal gemeenten opgesteld. Dat zijn Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roermond, Weert. Ook de provincie Limburg deed mee.

Bekijk de Structuurvisie Wonen Midden-Limburg op ruimtelijkeplannen.nl(externe link) (plan-nummer NL.IMRO.1669.SVWONENML20222025-VG01).

DorpsOntwikkelingsProgramma (DOP) Posterholt

Posterholt is een prettige plek om te wonen. Het dorp heeft een rijk verenigingsleven en alle voorzieningen zijn er binnen handbereik. Natuurlijk zijn er ook verbeteringen mogelijk. In 2008 en 2009 hebben we samen met de inwoners in kaart gebracht wat goed gaat en wat minder goed. Wat behouden moet blijven en wat moet veranderen. Deze verbeterpunten zijn beschreven in het DOP voor Posterholt. Aan de punten uit dit programma wordt nog steeds gewerkt. Bekijk het DOP hieronder:

Duurzaam en veilig vooruit: mobiliteitsplan

Gemeente Roerdalen werkt aan een nieuw mobiliteitsplan. In dit plan leggen we keuzes op het gebied van verkeer en vervoer voor de komende vijf jaar vast. Keuzes die ervoor moeten zorgen dat we ons veilig en vlot kunnen blijven verplaatsen. En die ervoor zorgen dat het leefbaar blijft in onze dorpen. Het mobiliteitsplan maken we samen met inwoners, raadsleden, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Lees er meer over op onze pagina over het mobiliteitsplan.  

Heeft u gevonden wat u zocht?