Hoe ziet Roerdalen er over twintig jaar uit? Hoe kunnen mensen hier gezond, goed en veilig wonen en bewegen? En hoe blijft de gemeente goed bereikbaar en economisch welvarend? Op deze pagina leest u alles over onze plannen voor Roerdalen.

Omgevingswet en omgevingsvisie

De Omgevingswet komt eraan. Deze wet voegt regels uit 26 verschillende wetten samen. Hierdoor zijn er minder regels nodig en wordt alles een stuk duidelijker. De Omgevingswet vormt de basis voor alle regelgeving in de fysieke leefomgeving. Van ruimte, wonen en verkeer tot milieu, natuur en water. De nieuwe Omgevingswet heeft ook aandacht voor gezondheid, duurzaamheid en klimaat.

Meer weten?

Bekijk het filmpje over de Omgevingswet

Lees ook meer informatie over de Omgevingswet op het Omgevingswetportaal. Heeft u daarna nog vragen? Stuur dan een e-mail naar: omgevingswet@roerdalen.nl.

Omgevingsvisie

In de omgevingsvisie geven inwoners, ondernemers, bezoekers en de gemeente aan wat ze samen -met elkaar- belangrijk vinden voor Roerdalen. Nu én in de toekomst. Dit kan bijvoorbeeld over natuur en milieu gaan, maar ook over wonen, verkeer of gezondheid. Soms zijn dit zaken waar we trots op zijn en die we graag willen behouden en verbeteren. Maar er zijn ook zaken die mooier, beter of veiliger kunnen. In september en oktober 2020 kon u hierover een vragenlijst invullen. Lees hier het nieuwsbericht over de resultaten van deze vragenlijst.

Als de Omgevingswet ingaat, is er één omgevingsvisie voor de hele gemeente. Eén visie over natuur, milieu, ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer. Er wordt ook rekening gehouden met leefbaarheid en gezondheid. Deze plannen staan nu in aparte beleidsdocumenten. Bijvoorbeeld in een structuurvisie, een woonvisie enzovoort. Vanaf 20 januari kunt u de concept omgevingsvisie inzien. Lees het nieuwsbericht over de concept omgevingsvisie voor meer informatie

Omgevingsplan

De omgevingsvisie werken we daarna uit in één omgevingsplan. Hierin komen alle gemeentelijke regels te staan, die maken wat er mogelijk is in een gebied. Het omgevingsplan vervangt de bestemmingsplannen en verschillende verordeningen over geluid, milieu, water en gezondheid.

Omgevingsvergunning

Ook is er straks nog maar één omgevingsvergunning. Deze vervangt de verschillende soorten omgevingsvergunningen van nu. Denk aan de omgevingsvergunning voor bouwen, kappen of uitvoeren van werken.

Samen doen

We zijn op dit moment druk bezig met het opstellen van de omgevingsvisie. Dat doen we samen met inwoners, ondernemers en bezoekers. Hieronder ziet u de voortgang.

Hoe ziet Roerdalen er in 2050 volgens u uit? Wat vindt u belangrijk, waar bent u trots op en wat kan beter? We bepalen het samen! Samen Doen! Meepraten over de omgevingsvisie? Laat het ons weten via omgevingswet@roerdalen.nl.

Voortgang omgevingsvisie

 1. Afgerond: Inventarisatie -

  -Bestaand beleid
  -Trends en ontwikkelingen
  -Afstemmen ketenpartners
  -Beeldvormende raadsbijeenkomst

 2. Afgerond: Stip op de horizon -

  -Inwonerspeiling
  -Bijeenkomst raadswerkgroep
  -Ambtelijke werkgroep
  -Beeldvormende raadsbijeenkomst
  -Collegevoorstel 'Stip op de horizon'

 3. Afgerond: Koers bepalen -

  -Inwonerspeiling
  -Bijeenkomst raadswerkgroep
  -Ambtelijke werkgroep
  -Beeldvormende raadsbijeenkomst
  -Collegevoorstel 'Koers'

 4. Momenteel bezig: Concept visie -

  -Bijeenkomst raadswerkgroep
  -Ambtelijke werkgroep
  -Beeldvormende raadsbijeenkomst
  -Informatiebijeenkomst

 5. Nog te doen: Ontwerp visie -

  -Besluit college ter visie legging
  -Visie ter inzage
  -Zienswijzen op visie

 6. Nog te doen: Vaststelling visie -

  -Behandeling visie en zienswijzen in college
  -Vaststelling visie door gemeenteraad

Structuurvisie Roerdalen 2030

Tot de Omgevingswet er is, volgen we de Structuurvisie Roerdalen 2030 voor toekomstige ruimtelijke plannen in onze gemeente. Denk bijvoorbeeld aan het bouwen van woningen, het aanleggen van voorzieningen en de ontwikkeling van het toerisme. We toetsen alle nieuwe initiatieven en projecten aan deze visie. Bekijk de Structuurvisie Roerdalen 2030 op ruimtelijkeplannen.nl.

Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 - 2021

Onze visie op wonen hebben we opgeschreven. Deze staat in de Structuurvisie Wonen Midden-Limburg. Dit is de basis voor ons beleid op het gebied van wonen. Bouwbedrijven, woningcorporaties, ondernemers en inwoners kunnen de Structuurvisie als handleiding gebruiken. We hebben de visie in 2019 samen met een aantal gemeenten opgesteld. Dat zijn Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roermond, Weert. Ook de provincie Limburg deed mee.

Bekijk de Structuurvisie Wonen Midden-Limburg op ruimtelijkeplannen.nl.

DorpsOntwikkelingsProgramma (DOP) Posterholt

Posterholt is een prettige plek om te wonen. Het dorp heeft een rijk verenigingsleven en alle voorzieningen zijn er binnen handbereik. Natuurlijk zijn er ook verbeteringen mogelijk. In 2008 en 2009 hebben we samen met de inwoners in kaart gebracht wat goed gaat en wat minder goed. Wat behouden moet blijven en wat moet veranderen. Deze verbeterpunten zijn beschreven in het DOP voor Posterholt. Aan de punten uit dit programma wordt nog steeds gewerkt. Bekijk het DOP hieronder:

Heeft u gevonden wat u zocht?