Hoe ziet Roerdalen er over twintig jaar uit? Hoe kunnen mensen hier gezond, goed en veilig wonen en bewegen? En hoe blijft de gemeente goed bereikbaar en economisch welvarend? Op deze pagina leest u alles over onze plannen voor Roerdalen.

Voortgang omgevingsvisie

 1. Afgerond: Inventarisatie -

  -Bestaand beleid
  -Trends en ontwikkelingen
  -Afstemmen ketenpartners
  -Beeldvormende raadsbijeenkomst

 2. Afgerond: Stip op de horizon -

  -Inwonerspeiling
  -Bijeenkomst raadswerkgroep
  -Ambtelijke werkgroep
  -Beeldvormende raadsbijeenkomst
  -Collegevoorstel 'Stip op de horizon'

 3. Momenteel bezig: Koers bepalen -

  -Inwonerspeiling
  -Bijeenkomst raadswerkgroep
  -Ambtelijke werkgroep
  -Beeldvormende raadsbijeenkomst
  -Collegevoorstel 'Koers'

 4. Nog te doen: Concept visie -

  -Bijeenkomst raadswerkgroep
  -Ambtelijke werkgroep
  -Beeldvormende raadsbijeenkomst
  -Informatiebijeenkomst

 5. Nog te doen: Ontwerp visie -

  -Besluit college ter visie legging
  -Visie ter inzage
  -Zienswijzen op visie

 6. Nog te doen: Vaststelling visie -

  -Behandeling visie en zienswijzen in college
  -Vaststelling visie door gemeenteraad