Hoe ziet Roerdalen er over twintig jaar uit? Hoe kunnen mensen hier gezond, goed en veilig wonen en bewegen? En hoe blijft de gemeente goed bereikbaar en economisch welvarend? Op deze pagina leest u alles over onze plannen voor Roerdalen.

Roerdalen in 2030

Roerdalen in 2030 is een aantrekkelijke woongemeente, waar het prettig wonen en leven is. Er is rust, ruimte, groen en een goede infrastructuur. Roerdalen bestaat uit zes kernen met goede voorzieningen. In het buitengebied staan toerisme, recreatie en zorg centraal. De economie is gericht op recreatie en toerisme, zorg, een moderne en innovatieve agrarische sector en kleine bedrijven.

Structuurvisie Roerdalen 2030

De Structuurvisie Roerdalen 2030 is een handleiding voor toekomstige ruimtelijke plannen in onze gemeente. Denk bijvoorbeeld aan het bouwen van woningen, het aanleggen van voorzieningen en de ontwikkeling van het toerisme. We toetsen alle nieuwe initiatieven en projecten aan deze visie. Bekijk de Structuurvisie Roerdalen 2030 op ruimtelijkeplannen.nl.

Op dit moment werken wij aan een opvolger, namelijk een Omgevingsvisie. Deze sluit helemaal aan bij de nieuwe Omgevingswet die in 2021 ingaat. Lees er meer over onder het kopje 'Omgevingswet en omgevingsvisie'.

Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 - 2021

Onze visie op wonen hebben we opgeschreven. Deze staat in de Structuurvisie Wonen Midden-Limburg. Dit is de basis voor ons beleid op het gebied van wonen. Bouwbedrijven, woningcorporaties, ondernemers en inwoners kunnen de Structuurvisie als handleiding gebruiken. We hebben de visie in 2019 samen met een aantal gemeenten opgesteld. Dat zijn Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roermond, Weert. Ook de provincie Limburg deed mee.

Bekijk de Structuurvisie Wonen Midden-Limburg op ruimtelijkeplannen.nl.

Omgevingswet en omgevingsvisie

De Omgevingswet komt eraan. Deze wet voegt regels uit 26 verschillende wetten samen. Hierdoor zijn er minder regels nodig en wordt alles een stuk duidelijker. De Omgevingswet vormt de basis voor alle regelgeving in de fysieke leefomgeving. Van ruimte, wonen en verkeer tot milieu, natuur en water. Nieuw is ook dat de omgevingswet aandacht heeft voor gezondheid, duurzaamheid en klimaat.

Meer weten?

Bekijk het filmpje over de Omgevingswet

Lees ook meer informatie over de Omgevingswet op het Omgevingswetportaal.

Omgevingsvisie

Hoe ziet Roerdalen er over twintig jaar uit? Hoe kunnen mensen hier gezond, goed en veilig wonen en bewegen? En hoe blijft de gemeente goed bereikbaar en economisch welvarend? Over die vragen én veel meer gaat de omgevingsvisie die we aan het maken zijn. In de omgevingsvisie staan de ontwikkelingen en wensen voor Roerdalen en de kansen die we zien voor nieuwe ontwikkelingen voor inwoners en ondernemers. Het vormt de basis voor de andere plannen uit de Omgevingswet die we moeten uitwerken.

Als de omgevingswet ingaat, is er één omgevingsvisie voor de hele gemeente. Eén visie over natuur, milieu, ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer. Er wordt ook rekening gehouden met leefbaarheid en gezondheid. Deze plannen staan nu in aparte beleidsdocumenten. Bijvoorbeeld in een structuurvisie, een woonvisie enzovoort. Het plan is om eind 2020 de omgevingsvisie door de gemeenteraad vast te laten stellen.

Omgevingsplan

De omgevingsvisie werken we daarna uit in één omgevingsplan. Hierin komen alle gemeentelijke regels te staan, die maken wat er mogelijk is in een gebied. Het omgevingsplan vervangt de bestemmingsplannen en verschillende verordeningen over geluid, milieu, water en gezondheid.

Omgevingsvergunning

Ook is er straks nog maar één omgevingsvergunning. Deze vervangt de verschillende soorten omgevingsvergunningen van nu. Denk aan de omgevingsvergunning voor bouwen, kappen of uitvoeren van werken.

Samen doen

De omgevingswet geeft inwoners en ondernemers meer ruimte om initiatief te nemen. En daarmee ook de verantwoordelijkheid om dit goed af te stemmen met buurtbewoners en andere belanghebbenden. Daarmee past de omgevingswet goed bij de werkwijze van onze gemeente: Samen Doen. Meepraten over de omgevingsvisie? Laat het ons weten via samendoen@roerdalen.nl

DorpsOntwikkelingsProgramma (DOP) Posterholt

Posterholt is een prettige plek om te wonen. Het dorp heeft een rijk verenigingsleven en alle voorzieningen zijn er binnen handbereik. Natuurlijk zijn er ook verbeteringen mogelijk. In 2008 en 2009 hebben we samen met de inwoners in kaart gebracht wat goed gaat en wat minder goed. Wat behouden moet blijven en wat moet veranderen. Deze verbeterpunten zijn beschreven in het DOP voor Posterholt. Aan de punten uit dit programma wordt nog steeds gewerkt. Bekijk het DOP hieronder:

Heeft u gevonden wat u zocht?