We hebben een duidelijk beeld van hoe Roerdalen er in de toekomst uit moet zien. Bijvoorbeeld welke voorzieningen er zijn en welke bedrijven er binnen de gemeente te vinden zijn. Maar ook hoe de woonwijken eruit zien en wat we bieden aan toeristen. Aan de hand hiervan hebben we twee visies opgesteld, waar we projecten en initiatieven aan toetsen.

Naast de algemene visies voor Roerdalen, is er sinds 2008 samen met inwoners van Posterholt gewerkt aan een omgevingsprogramma en structuurvisie voor Posterholt. Ook dit document is hieronder te vinden.

Roerdalen in 2030

Roerdalen in 2030 is een aantrekkelijke woongemeente, waar het prettig wonen en leven is. Er is rust, ruimte, groen en een goede infrastructuur. Roerdalen bestaat uit zes kernen met goede voorzieningen. In het buitengebied staan toerisme, recreatie en zorg centraal. De economie is gericht op recreatie en toerisme, zorg, een moderne en innovatieve agrarische sector en kleine bedrijven.

Structuurvisie Roerdalen 2030

De Structuurvisie Roerdalen 2030 is een handleiding voor toekomstige ruimtelijke plannen in onze gemeente. Denk bijvoorbeeld aan het bouwen van woningen, het aanleggen van voorzieningen en de ontwikkeling van het toerisme. We toetsen alle nieuwe initiatieven en projecten aan deze visie. Bekijk de Structuurvisie Roerdalen 2030 op ruimtelijkeplannen.nl.

Momenteel werken wij aan een opvolger van de Structuurvisie Roerdalen 2030, namelijk een Omgevingsvisie. Meer informatie vindt u te zijner tijd op de website.

Ontwerp Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 - 2021

Onze visie op wonen hebben we opgeschreven. Deze staat in de Structuurvisie Wonen Midden-Limburg. Dit is de basis voor ons beleid op het gebied van wonen. Bouwbedrijven, woningcorporaties, ondernemers en inwoners kunnen de Structuurvisie als handleiding gebruiken. We hebben de visie in 2019 samen met een aantal gemeenten opgesteld. Dat zijn Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roermond, Weert. Ook de provincie Limburg deed mee.

Bekijk de Structuurvisie Wonen Midden-Limburg op ruimtelijkeplannen.nl.

DorpsOntwikkelingsProgramma (DOP) Posterholt

Posterholt is een prettige plek om te wonen. Het dorp heeft een rijk verenigingsleven en alle voorzieningen zijn er binnen handbereik. Natuurlijk zijn er ook verbeteringen mogelijk. In 2008 en 2009 hebben we samen met de inwoners in kaart gebracht wat goed gaat en wat minder goed. Wat behouden moet blijven en wat moet veranderen. Deze verbeterpunten zijn beschreven in het DOP voor Posterholt. Aan de punten uit dit programma wordt nog steeds gewerkt. Bekijk het DOP hieronder:

Heeft u gevonden wat u zocht?