We hebben een duidelijk beeld van hoe Roerdalen er in de toekomst uit moet zien. Bijvoorbeeld welke voorzieningen er zijn en welke bedrijven er binnen de gemeente te vinden zijn. Maar ook hoe de woonwijken eruit zien en wat we bieden aan toeristen. Aan de hand hiervan hebben we twee visies opgesteld, waar we projecten en initiatieven aan toetsen.

Naast de algemene visies voor Roerdalen, is er sinds 2008 samen met inwoners van Posterholt gewerkt aan een omgevingsprogramma en structuurvisie voor Posterholt. Ook dit document is hieronder te vinden.

Roerdalen in 2030

Roerdalen in 2030 is een aantrekkelijke woongemeente, waar het prettig wonen en leven is. Er is rust, ruimte, groen en een goede infrastructuur. Roerdalen bestaat uit zes kernen met goede voorzieningen. In het buitengebied staan toerisme, recreatie en zorg centraal. De economie is gericht op recreatie en toerisme, zorg, een moderne en innovatieve agrarische sector en kleine bedrijven.

Structuurvisie Roerdalen 2030

De Structuurvisie Roerdalen 2030 is een handleiding voor toekomstige ruimtelijke plannen in onze gemeente. Denk bijvoorbeeld aan het bouwen van woningen, het aanleggen van voorzieningen en de ontwikkeling van het toerisme. We toetsen alle nieuwe initiatieven en projecten aan deze visie. Bekijk de Structuurvisie Roerdalen 2030 op ruimtelijkeplannen.nl.

Momenteel werken wij aan een opvolger van de Structuurvisie Roerdalen 2030, namelijk een Omgevingsvisie. Meer informatie vindt u te zijner tijd op de website.

Structuurvisie Wonen, zorg en woonomgeving Midden-Limburg

Onze visie op de onderwerpen wonen en zorg hebben we opgeschreven. Deze staat in de Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving. Dit is de basis voor ons beleid op het gebied van wonen en zorg. Bouwbedrijven, woningcorporaties en zorgaanbieders kunnen de Structuurvisie als handleiding gebruiken. We hebben de visie in 2014 samen met een aantal gemeenten opgesteld. Dat zijn Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roermond, Weert. Ook de provincie Limburg deed mee. Bekijk de Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving op ruimtelijkeplannen.nl

Ontwerp Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 - 2021

We vinden het belangrijk dat de Structuurvisie blijft aansluiten bij de actuele woningmarkt. Daarom hebben we samen met de regiogemeenten in 2018 een onderzoek gedaan naar de woonwensen in Midden-Limburg. Deze onderzoeken zijn verwerkt in de nieuwe Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018-2021 (vaststelling op 4 juli 2019). Hierin zijn nieuwe afspraken vastgelegd over onze bouwmogelijkheden en woonwensen.

Bekijk hieronder alle bestanden:

Ontwerp Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018-2021 (op ruimtelijkeplannen.nl)

DorpsOntwikkelingsProgramma (DOP) Posterholt

Posterholt is een prettige plek om te wonen. Het dorp heeft een rijk verenigingsleven en alle voorzieningen zijn er binnen handbereik. Natuurlijk zijn er ook verbeteringen mogelijk. In 2008 en 2009 hebben we samen met de inwoners in kaart gebracht wat goed gaat en wat minder goed. Wat behouden moet blijven en wat moet veranderen. Deze verbeterpunten zijn beschreven in het DOP voor Posterholt. Aan de punten uit dit programma wordt nog steeds gewerkt. Bekijk het DOP hieronder:

Heeft u gevonden wat u zocht?