Heeft u bouwplannen? Check dan vooraf of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Let op: vanaf het moment dat u de vergunning aanvraagt worden kosten in rekening gebracht. U betaalt de gemaakte kosten altijd, ook als u de aanvraag intrekt of als wij deze afwijzen.

Vergunningscheck

Begin met een vergunningscheck op het Omgevingsloket Online (OLO). De vergunningscheck bestaat uit een aantal vragen. Zo ontdekt u of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Ga naar het Omgevingsloket Online(externe link)

Komt u hier niet uit? Mail ons dan een schets van uw bouwplannen. U kunt op een plattegrond aangeven waar u uw bouwwerk wilt plaatsen. Wij hebben ook afmetingen nodig van alle bijbehorende bouwwerken.

Eventueel: vooroverleg aanvragen

Blijkt uit de vergunningscheck dat u een omgevingsvergunning nodig heeft? Dan kunt u ervoor kiezen om uw plannen eerst door ons te laten toetsen. Dat doet u met een zogenaamd ‘vooroverleg’. Zo onderzoekt u vóór u een vergunning aanvraagt of uw plannen haalbaar zijn en wat u nodig heeft. Stuur ons hiervoor een brief. Ons adres vindt u op de contactpagina. Stuur het volgende mee:

 • onderstaand welstandsformulier
 • goede bouwkundige tekeningen van de nieuwe situatie

Het vooroverleg is geen gesprek, maar een toets die door ons wordt uitgevoerd. Wij bekijken of uw plannen voldoen aan de regels van het bestemmingsplan. Als het nodig is, bekijkt de Omgevingscommissie (voorheen Welstandscommissie) uw plannen ook nog. U ontvangt daarna van ons een brief. Gaan wij akkoord met uw plannen? Dan kunt u een omgevingsvergunning aanvragen. Gaan wij niet akkoord? Dan leest u in de brief waarom niet. Soms kunt u toch nog een omgevingsvergunning aanvragen als u uw plannen aanpast. Wij proberen de brief binnen acht weken te versturen, maar hiervoor geldt geen wettelijke termijn.

Worden uw plannen beoordeeld door de Omgevingscommissie? Dan betaalt u hiervoor. Zie het kopje ‘Wat kost het?’.

Omgevingsvergunning aanvragen

Vraag een vergunning aan via het Omgevingsloket online (OLO)(externe link) (particulieren met DigiD(externe link), bedrijven met eHerkenning(externe link)). Vul het aanvraagformulier in en voeg de bijlagen toe. Het OLO vertelt u welke bijlagen u nodig heeft. Soms is het nodig om voor uw plannen ook andere meldingen door te geven. Het OLO geeft dit aan, en u kunt de melding daar meteen doen. Denk bijvoorbeeld aan een sloopmelding of een melding voor brandveilig gebruik.

Bestemmingsplan

In het Omgevingsloket online(externe link) kunt u de vraag tegenkomen of het bouwplan voldoet aan ‘planologische regelgeving’. Hiermee wordt bedoeld dat het bouwplan past binnen het bestemmingsplan. Is dat niet zo? Dan kunt u misschien afwijken van het bestemmingsplan, of het bestemmingsplan wijzigen. Zie de pagina bestemmingsplan voor uitleg over bestemmingsplannen.

Communicatie via jeleefomgeving.nl

De communicatie na uw aanvraag verloopt via jeleefomgeving.nl(externe link). Lees hier meer over hoe het werkt

Vergunningsprocedure

De termijn voor de beoordeling begint op het moment dat u de aanvraag heeft ingediend. Hoeveel tijd we nodig hebben is afhankelijk van de wettelijke procedure waarbinnen uw aanvraag valt.

Gewone aanvraag

De termijn voor een reguliere procedure is acht weken. Wij kunnen deze termijn met zes weken verlengen. Hebben wij u benaderd om extra documenten of gegevens aan te leveren? Dan mogen wij er wat langer over doen.

Uitgebreide aanvraag

Bij een uitgebreide procedure krijgt u na maximaal 26 weken bericht. Deze termijn kunnen we eventueel nog met zes weken verlengen als dat nodig is. Hebben wij u benaderd om extra documenten of gegevens aan te leveren? Dan mogen wij er wat langer over doen. De uitgebreide procedure geldt vooral als:

 • we verschillende belangen moeten afwegen
 • er een inspraakmogelijkheid nodig is

Bekendmaking

Wij maken de omgevingsvergunning bekend, met alle bijbehorende documenten. Bekijk hiervoor de pagina Bekendmakingen en verordeningen.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met ons besluit op uw aanvraag? Of ziet u bij de bekendmakingen een verleende omgevingsvergunning waar u het niet mee eens bent? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

Bij de reguliere procedure kunt u binnen zes weken nadat het besluit is genomen bezwaar maken. Is de uitgebreide procedure van toepassing? Dan dient u een zienswijze in. In het besluit dat u van ons krijgt en dat wordt bekendgemaakt, staat wanneer u de zienswijze uiterlijk kunt indienen. Daarop volgt een besluit waarin de ingestuurde zienswijzen zijn verwerkt. Heeft u een zienswijze ingediend en bent u het nog niet eens met ons besluit? Dan kunt u binnen zes weken in beroep gaan via de website van de Rechtspraak(externe link).

Welstand

Om te beslissen of u een vergunning krijgt, hebben wij soms advies nodig van de Omgevingscommissie (voorheen welstandscommissie). Deze toetst of de plannen voldoen aan de welstandseisen. Dat geldt voor bouwwerken in de blauwe gebieden gebieden op de kaart in de bijlage hieronder. De commissie bekijkt:

 • hoe het gebouw er na de bouw of verbouwing uit komt te zien
 • welke materialen u gebruikt
 • of uw bouwplan past in de bestaande omgeving of bij andere bouwplannen in de omgeving
 • of de kwaliteit van uw bouwplan hoog genoeg is

De eisen die we stellen aan de bouw of verbouwing, vindt u hieronder in de welstandsnota. Voor het advies van de Omgevingscommissie brengen we extra kosten in rekening, zie ‘Wat kost het?’.

Start- en gereedmelding bouwwerkzaamheden

Krijgt u een omgevingsvergunning? Dan is het daarna nog belangrijk om bij ons te melden wanneer u begint met de werkzaamheden en wanneer u klaar bent. Bij het besluit op uw omgevingsvergunning krijgt u van ons een gele kaart. Daarmee geeft u uiterlijk twee dagen voor de start van de werkzaamheden de startmelding aan ons door. U krijgt ook een groene kaart. Daarmee geeft u door dat de bouwwerkzaamheden klaar zijn. Meteen als de werkzaamheden zijn afgerond. Deze kaartjes kunt u per post opsturen, maar per mail mag ook. De contactgegevens van de gemeente vindt u op onze contactpagina.

Wat kost het?

Voor het behandelen van een aanvraag brengen we kosten (leges) in rekening. Let op: deze kosten betaalt u ook als u de aanvraag intrekt of als wij uw aanvraag afwijzen. De hoogte van de kosten hangt van veel dingen af. Bijvoorbeeld van:

 • de bouwkosten
 • het aantal vergunningen dat u nodig heeft
 • of het plan past binnen de regels van het bestemmingsplan
 • of uw aanvraag beoordeeld wordt door de Omgevingscommissie

Een overzicht van alle tarieven vindt u in titel 2 van de legesverordening(externe link).Het berekenen van de kosten is best ingewikkeld. Zo betaalt u bijvoorbeeld voor het advies van de Omgevingscommissie. Maar wilt u het plan daar zelf toelichten? Dan betaalt u daar ook kosten voor. Voor een inschatting van de kosten kunt u het beste even bellen met Servicecentrum MER op telefoonnummer 0475 25 51 00. Houd er echter rekening mee dat dit een inschatting is: tijdens het vergunningenproces kunnen er aanvullende zaken naar voren komen waardoor de kosten hoger worden.

Heeft u een vooroverleg gehad vóór uw vergunningsaanvraag? Als u binnen 6 maanden na het vooroverleg de omgevingsvergunning aanvraagt, worden de kosten van het vooroverleg verrekend met de kosten van de vergunningsaanvraag. 

Heeft u gevonden wat u zocht?