Wilt u een gebouw of een deel daarvan slopen? Dan heeft u meestal geen vergunning nodig. Maar vaak moet u de sloop wel aan ons melden.

In de volgende gevallen moet u een sloopmelding indienen:

  • wanneer bij het slopen 10 m3 of meer afval vrijkomt, dus puin, hout of andere soorten bouw- en sloopafval
  • wanneer u materialen gaan verwijderen die mogelijk asbest bevatten. Lees in dit geval de pagina Asbest om te zien welke materialen u als particulier zelf mag verwijderen

In de volgende gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig:

Soms heeft u een sloopmelding én een omgevingsvergunning nodig.

Wat moet ik doen?

Sloopmelding

U doet de sloopmelding via het Omgevingsloket online op omgevingsloket.nl. Doe de melding minimaal vier weken voordat u wilt beginnen.

Omgevingsvergunning

Als u een omgevingsvergunning nodig heeft, dan kunt u via Omgevingsloket online een aanvraag hiervoor indienen. Moet u ook een melding doen, bijvoorbeeld omdat u bij de sloop ook asbest verwijdert? Doe de vergunningaanvraag en de melding dan tegelijkertijd.

Ga naar omgevingsloket.nl

U logt in via DigiD om een vergunning aan te vragen of een melding te doen. Bedrijven loggen in met eHerkenning.

Wat heb ik nodig?

Sloopmelding

Voor een sloopmelding stuurt u de volgende stukken mee:

  • adresgegevens van het bouwwerk
  • uitvoerder van de sloopwerkzaamheden
  • tijdstip van de werkzaamheden
  • asbestinventarisatierapportage (bij meer dan 35 m2 golfplaten en voor bedrijven)

Omgevingsvergunning

Op omgevingsloket.nl leest u welke stukken u nodig heeft om een vergunning aan te vragen

Hoe gaat het verder?

Sloopmelding

Wij sturen u een ontvangstbevestiging van de sloopmelding. In deze brief leest u of uw melding compleet is.

Is uw melding niet compleet? Dan moet u een nieuwe melding doen. In de brief staat welke gegevens ontbraken. Zorg dat u bij een nieuwe melding alle stukken compleet meestuurt.

Is uw melding wel compleet? Dan kunnen wij in de brief extra voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden. Zo moet u de start- en gereed melding van de sloopwerkzaamheden aan ons doorgeven. Hiervoor zijn een gele en groene kaart toegevoegd bij de bevestiging.

Omgevingsvergunning

Heeft u een omgevingsvergunning aangevraagd? Dan geldt het volgende:

  • U ontvangt binnen acht weken bericht of u de vergunning krijgt. Deze termijn kan met zes weken worden verlengd.
  • Beslissen wij niet binnen de termijn? Dan krijgt u de vergunning automatisch (van rechtswege). Dat geldt niet als uw aanvraag niet meteen helemaal compleet was.
  • Bij ingewikkelde aanvragen ontvangt u binnen 26 weken bericht. Deze termijn kan eenmalig met zes weken verlengd worden. Hierbij krijgt u de vergunning niet automatisch.

U krijgt de brief over ons besluit per post thuisgestuurd. De vergunning gaat in als de termijn om bezwaar te maken verstreken is, en er geen bezwaren binnen zijn gekomen. De bezwaartermijn duurt zes weken vanaf de dagtekening van het besluit.

Hebben wij besloten dat u de vergunning krijgt? Geef het dan aan ons door als de werkzaamheden starten en als ze gereed zijn. Hiervoor zijn een gele en groene kaart toegevoegd bij het besluit.

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u bezwaar maken.

Wat kost het?

Tarieven sloopmelding en omgevingsvergunning slopen
ProductPrijs
SloopmeldingGratis
Omgevingsvergunning slopen*€ 350,-

*Let op: De meeste mensen voeren naast slopen ook andere activiteiten uit waarvoor een vergunning nodig is. Er komen dan extra kosten bij. Kijk op de pagina Omgevingsvergunning voor meer informatie over deze kosten.

Heeft u gevonden wat u zocht?