Wilt u een gebouw of een deel daarvan slopen? Dan heeft u meestal geen vergunning nodig. Vaak moet u de sloop wél aan ons melden.

In de volgende gevallen moet u een sloopmelding indienen:

 • wanneer bij het slopen 10 m3 of meer afval vrijkomt, dus puin, hout of andere soorten bouw- en sloopafval;
 • wanneer u materialen gaan verwijderen die mogelijk asbest bevatten. Lees in dit geval de pagina Asbest om te zien welke materialen u als particulier zelf mag verwijderen.

In de volgende gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig:

Soms heeft u een sloopmelding én een omgevingsvergunning nodig.

Wat moet ik doen?

Sloopmelding

U doet de sloopmelding via het Omgevingsloket online op omgevingsloket.nl. Doe de melding minimaal vier weken voordat u wilt beginnen met slopen.

Omgevingsvergunning

Als u een omgevingsvergunning nodig heeft, kunt u hiervoor via Omgevingsloket online een aanvraag indienen. Moet u ook een melding doen, bijvoorbeeld omdat u bij de sloop ook asbest verwijdert? Doe de vergunningaanvraag en de melding dan op hetzelfde moment.

Ga naar omgevingsloket.nl

U logt in via DigiD om een vergunning aan te vragen of een melding te doen. Bedrijven loggen in met eHerkenning.

Wat heb ik nodig?

Sloopmelding

Voor een sloopmelding stuurt u de volgende stukken mee:

 • adresgegevens van het bouwwerk;
 • uitvoerder van de sloopwerkzaamheden;
 • tijdstip van de werkzaamheden;
 • asbestinventarisatierapportage (bij meer dan 35 m2 golfplaten en voor bedrijven)

Omgevingsvergunning

Op omgevingsloket.nl leest u welke stukken u nodig heeft om een vergunning aan te vragen.

Hoe gaat het verder?

Sloopmelding

Wij sturen u een ontvangstbevestiging van de sloopmelding. In deze brief leest u of uw melding compleet is.

Is uw melding niet compleet? Dan moet u een nieuwe melding doen. In de brief staat welke gegevens ontbraken. Zorg dat u bij een nieuwe melding alle stukken compleet meestuurt.

Is uw melding wel compleet? Dan kunnen wij in de brief extra voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden. Zo moet u de start- en gereed melding van de sloopwerkzaamheden aan ons doorgeven. Dit kan via een e-mail naar asbest@servicecentrum-MER.nl.

Omgevingsvergunning

Heeft u een omgevingsvergunning aangevraagd? Dan geldt het volgende:

 • U ontvangt binnen acht weken bericht of u de vergunning krijgt. Deze termijn kan met zes weken worden verlengd;
 • Beslissen wij niet binnen de termijn? Dan krijgt u de vergunning automatisch (van rechtswege). Dat geldt niet als uw aanvraag niet meteen helemaal compleet was;
 • Bij ingewikkelde aanvragen ontvangt u binnen 26 weken bericht. Deze termijn kan eenmalig met zes weken worden verlengd. Hierbij krijgt u de vergunning niet automatisch.

U krijgt de brief over ons besluit per post thuisgestuurd. De vergunning gaat in als de termijn om bezwaar te maken is verstreken, en er geen bezwaren binnen zijn gekomen. De bezwaartermijn duurt zes weken vanaf de dagtekening van het besluit.

Hebben wij besloten dat u de vergunning krijgt? Geef het dan aan ons door als de werkzaamheden starten en als ze klaar zijn. Hiervoor zijn een gele en groene kaart toegevoegd bij het besluit.

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u bezwaar maken.

Wat kost het?

Tarieven sloopmelding en omgevingsvergunning slopen
ProductPrijs
SloopmeldingGratis
Omgevingsvergunning slopen*€ 350,-

*Let op: De meeste mensen voeren naast slopen ook andere activiteiten uit waarvoor een vergunning nodig is. Er komen dan extra kosten bij. Kijk op de pagina Omgevingsvergunning voor meer informatie over deze kosten.

Melding mobiele puinbreker

Bent u van plan bij het slopen een mobiele puinbreker te gebruiken? Dan moet u dit bij ons melden. De gemeente zorgt er dan via publicatie voor dat uw buurtbewoners weten dat er werkzaamheden plaatsvinden. Buurtbewoners kunnen hier geen bezwaar tegen maken.

Wat moet ik doen?

U doet de melding minimaal vijftien werkdagen voordat u met slopen begint. U doet de melding schriftelijk. In uw melding staan de volgende gegevens:

 • Het adres van de locatie waar u de puinbreker wilt gebruiken;
 • De voornaam, achternaam, het adres, het telefoonnummer en e-mailadres van de persoon die de puinbreker gaat gebruiken;
 • Wanneer er sprake is van een opdrachtgever, ook de gegevens van de opdrachtgever;
 • Om hoeveel en welk soort bouw- en sloopafval het gaat;
 • Hoe hoog het geluidsniveau van de mobiele puinbreker is. Vermeld het geluidsniveau in decibellen, dB(A);
 • Wanneer u begint met slopen en hoe lang u de puinbreker gebruikt;
 • Een duidelijke tekening van de situatie van de opstelplaats van de puinbreker. Kies voor een opstelplaats op ruimte afstand van gebouwen van anderen;

Huurt u een puinbreker? Het verhuurbedrijf kan u helpen bij het doen van de melding.

Hoe gaat het verder?

Als wij uw melding hebben ontvangen, ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging. Als uw melding niet compleet is of er onduidelijkheden zijn, krijgt u van ons de vraag om extra informatie aan te leveren. Uw melding wordt gepubliceerd in de bekendmakingen van Gemeente Roerdalen.

Voorwaarden gebruik mobiele puinbreker

Wanneer uw melding compleet is en u de mobiele puinbreker gaat gebruiken, moet u weten dat:

 • u alleen puin mag breken dat afkomstig is van de slooplocatie waar u de mobiele puinbreker gebruikt;
 • u moet voldoen aan het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval;
 • onder bouw- en sloopafval wordt verstaan: steenachtige bedrijfsafvalstoffen afkomstig van het bouwen of slopen van wegen, gebouwen of overige bouwwerken;
 • u alleen puin mag breken op weekdagen tussen 07.00 en 19.00 uur en niet op zaterdagen, zondagen en feestdagen;
 • u twee dagen voorafgaand aan de start van het slopen, de gemeente moet laten weten dat u gaat beginnen.

Heeft u gevonden wat u zocht?