Wilt u een gebouw of een deel daarvan slopen? Dan heeft u meestal geen omgevingsvergunning nodig. Vaak moet u wel een sloopmelding doen.

Sloopmelding of omgevingsvergunning?

Sloopmelding doen

In de volgende gevallen moet u een sloopmelding doen:

 • wanneer bij het slopen 10 m3 of meer afval vrijkomt, dus puin, hout of andere soorten bouw- en sloopafval
 • wanneer u materialen gaat verwijderen die mogelijk asbest bevatten. Lees in dit geval de pagina Asbest om te zien welke materialen u als particulier zelf mag verwijderen

Omgevingsvergunning nodig

In de volgende gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig:

 • bij de sloop van een monument
 • bij sloop die niet aansluit bij het omgevingsplan

Sloopmelding én omgevingsvergunning nodig

Kijk goed naar de voorwaarden hierboven. Het kan dus zo zijn dat u zowel een sloopmelding moet doen én een omgevingsvergunning nodig heeft.

Wat moet ik doen?

Sloopmelding doen

U doet de sloopmelding via het Omgevingsloket. Doe de melding minimaal vier weken voordat u wilt beginnen met slopen.

Omgevingsvergunning aanvragen

Als u een omgevingsvergunning nodig heeft, kunt u hiervoor via het Omgevingsloket een aanvraag indienen. Moet u ook een melding doen, bijvoorbeeld omdat u bij de sloop ook asbest verwijdert? Doe de vergunningaanvraag en de melding dan op hetzelfde moment.

Ga naar het Omgevingsloket(externe link)

U logt in via DigiD(externe link) om een vergunning aan te vragen of een melding te doen. Bedrijven loggen in met eHerkenning(externe link). De communicatie na uw aanvraag verloopt via jeleefomgeving.nl(externe link)Lees hier meer over hoe het werkt

Wat heb ik nodig?

Sloopmelding doen

Voor een sloopmelding stuurt u de volgende stukken mee:

 • adresgegevens van het bouwwerk
 • uitvoerder van de sloopwerkzaamheden
 • tijdstip van de werkzaamheden
 • asbestinventarisatierapportage (bij meer dan 35 m2 golfplaten en voor bedrijven)

Omgevingsvergunning aanvragen

Op de website van het Omgevingsloket(externe link) leest u welke stukken u nodig heeft om een omgevingsvergunning aan te vragen.

Hoe gaat het verder?

Sloopmelding

 • Wij sturen u een ontvangstbevestiging van de sloopmelding. In deze brief leest u of uw melding compleet is. Is uw melding niet compleet? Dan moet u een nieuwe melding doen. In de brief staat welke gegevens ontbraken. Zorg dat u bij een nieuwe melding alle stukken compleet meestuurt.
 • Is uw melding wel compleet? Dan kunnen wij in de brief extra voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden. Zo moet u de start- en gereed melding van de sloopwerkzaamheden aan ons doorgeven. Dit kan via een e-mail naar asbest@servicecentrum-MER.nl.

Omgevingsvergunning

Heeft u een omgevingsvergunning aangevraagd? Dan geldt het volgende:

 • u ontvangt binnen acht weken bericht of u de vergunning krijgt. Deze termijn kan met zes weken worden verlengd
 • beslissen wij niet binnen de termijn? Dan krijgt u de vergunning automatisch (van rechtswege). Dat geldt niet als uw aanvraag niet meteen helemaal compleet was
 • bij ingewikkelde aanvragen ontvangt u binnen 26 weken bericht. Deze termijn kan eenmalig met zes weken worden verlengd. Hierbij krijgt u de vergunning niet automatisch
 • u krijgt de brief over ons besluit per post thuisgestuurd. De vergunning gaat in als de termijn om bezwaar te maken is verstreken, en er geen bezwaren binnen zijn gekomen. De bezwaartermijn duurt zes weken vanaf de dagtekening van het besluit
 • hebben wij besloten dat u de vergunning krijgt? Geef het dan aan ons door als de werkzaamheden starten en als ze klaar zijn. Hiervoor zijn een gele en groene kaart toegevoegd bij het besluit

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u bezwaar maken.

Wat kost het?

U vindt de tarieven in de legesverordening(externe link)Let op: De meeste mensen voeren naast slopen ook andere activiteiten uit waarvoor een vergunning nodig is. Er komen dan extra kosten bij. Ook deze kosten staan in de legesverordening.

Melding mobiele puinbreker

Bent u van plan bij het slopen een mobiele puinbreker te gebruiken? Dan moet u dit bij ons melden. De gemeente zorgt er dan via publicatie voor dat uw buurtbewoners weten dat er werkzaamheden plaatsvinden. Buurtbewoners kunnen hier geen bezwaar tegen maken.

Wat moet ik doen?

U doet de melding minimaal vijftien werkdagen voordat u met slopen begint. U doet de melding schriftelijk per post of e-mail. In uw melding moeten de volgende gegevens staan:

 • het adres van de locatie waar u de puinbreker wilt gebruiken
 • de voornaam, achternaam, het adres, het telefoonnummer en e-mailadres van de persoon die de puinbreker gaat gebruiken
 • wanneer er sprake is van een opdrachtgever, ook de gegevens van de opdrachtgever
 • om hoeveel en welk soort bouw- en sloopafval het gaat
 • hoe hoog het geluidsniveau van de mobiele puinbreker is. Vermeld het geluidsniveau in decibellen, dB(A)
 • wanneer u begint met slopen en hoe lang u de puinbreker gebruikt
 • een duidelijke tekening van de situatie van de opstelplaats van de puinbreker. Kies voor een opstelplaats op ruimte afstand van gebouwen van anderen

Huurt u een puinbreker? Het verhuurbedrijf kan u helpen bij het doen van de melding.

Hoe gaat het verder?

Als wij uw melding hebben ontvangen, ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging. Als uw melding niet compleet is of er onduidelijkheden zijn, krijgt u van ons de vraag om extra informatie aan te leveren. Uw melding wordt gepubliceerd in de bekendmakingen van gemeente Roerdalen.

Voorwaarden gebruik mobiele puinbreker

Wanneer uw melding compleet is en u de mobiele puinbreker gaat gebruiken, moet u weten dat:

 • u alleen puin mag breken dat afkomstig is van de slooplocatie waar u de mobiele puinbreker gebruikt
 • u moet voldoen aan het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval(externe link)
 • onder bouw- en sloopafval wordt verstaan: steenachtige bedrijfsafvalstoffen afkomstig van het bouwen of slopen van wegen, gebouwen of overige bouwwerken
 • u alleen puin mag breken op weekdagen tussen 07.00 en 19.00 uur en niet op zaterdagen, zondagen en feestdagen
 • u twee dagen voorafgaand aan de start van het slopen, de gemeente moet laten weten dat u gaat beginnen

Heeft u gevonden wat u zocht?